ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

На початку роботи конференції завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності професор Полярус Олександр Васильович привітав учасників, вказав на проведення конкурсу в стінах ХНАДУ вже 13 років. Цього часу достатньо, щоб порівняти попередні результати у перші роки Конкурсу з сучасними, значимими роботами цього року. О. В. Полярус звернулася до переможців і учасників Конкурсу: «Хочеться подякувати вам за вашу творчість і працю. Маючи мету, завдання і не знаючи, яким буде кінцевий результат, ви прагнете до нього. Праця вченого дуже складна: успіху можна досягти швидко, а можна – і в результаті багаторічної праці. Бажаю, щоб в житті ви робили якомога більше відкриттів – в собі, в своїх знаннях і були корисні суспільству».

Метою Конкурсу стало створення умов для розкриття творчих здібностей і виховання студентської молоді, збереження і поповнення інтелектуального потенціалу, стимулювання науково-дослідної роботи студентів, подальшого розвитку інтеграції науки і освіти.

Зі словами вітання зустрічав учасників підсумкової конференції професор Олег Ігорович Богатов. Він зазначив наскільки значимі для розвитку науки у галузі охорони праці досягнення молоді: «Хочеться подякувати вам за творчість, за те, що ви невтомні. Ви розумні, талановиті і цілеспрямовані. Праця вченого дуже складна, і, може бути, ваша робота стане всього лише невеликою часткою величезної праці колективу, але, тим не менш, ви проявляєте наполегливість, старанність, прагнете до нових знань і відкриттів».

У роботах, що подані на конкурс, вирішуються актуальні питання, а саме: на підставі аналізу існуючого стану захисних споруд розробка практичних рекомендації щодо обладнання інженерних систем повітропостачання; розробка системних заходів щодо вдосконалення охорони праці фахівців у сфері ІТ-індустрії; застосування інтегральної бальної оцінки важкості праці для покращення працездатності; розробка актуальних способів пропаганди безпечних умов праці з метою збереження життя і здоров’я працівників; виконання аналізу виробничих чинників, що впливають на здоров’я та продуктивність праці;  забезпечення безпеки життєдіяльності на робочих місцях з підвищеним тепловим випромінюванням; дослідження ролі людського фактору при аналізі ризику; дослідження системи працеохоронного менеджменту на українських підприємствах; аналіз охорони праці військовослужбовців та підвищення захищеності особового складу підрозділів Національної гвардії України; розробка комп’ютерної технології для оцінки факторів робочого місця людини-оператора; принципи гігієнічного нормування; визначення фактичного значення природної та штучної освітленості у аудиторіях університету та встановлення відповідності їх  санітарним нормам освітленості у навчальних закладах; заходи і засоби захисту працюючих від впливу електромагнітних полів надвисоких і високих частот; організаційно-технологічне забезпечення безпеки робіт у замкнутих просторах; використання програмного забезпечення для захисту робітників в умовах перманентного впливу електромагнітного випромінювання технічних засобів комунікації; визначення критеріїв вибухопожежної та пожежної небезпеки; дослідження сучасного стану рівня професійної захворюваності на промислових об’єктах України, узагальнення і системний аналіз їх причини, а також розробка заходів по запобіганню професійної захворюваності; аналіз можливості використання природного світла в нових сучасних проектах будівництва і в існуючих будівлях та створення штучного освітлення за допомогою нових джерел, з урахуванням психофізіологічного стану організму людини та тощо.

При оцінюванні робіт члени конкурсної комісії вивчали представлені роботи за наступними критеріями: актуальність роботи; використання сучасних методів дослідження; наукова новизна; практична значущість результатів, впровадження отриманих результатів як у навчальний процес, так і у виробництві; перспективи подальшого дослідження; наявність публікацій, патентів, представлення результатів на конференціях.

Наприкінці конференції організатори конкурсу вітали переможців і  вручали дипломи за призові місця. На урочистій церемонії нагородження конкурсна комісія привітала кращих учасників.

Вітаємо наших студентів переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Охороні праці» – студента 1-го курсу механічного факультету Кальченко Данило Юрійовича (група ММ-12т1-18) і 5 курсу Мізяк Івана Олександровича (група МК-51-18), що нагороджені дипломом I ступеня (науковий керівник – Крайнюк Олена Володимирівна); студентку 5 курсу  Акименко Альону Андріївну (група ММ-51-18) і 1 курсу Плечову Євгенію Олександрівну (група  ММ-12т1-18), що нагороджені дипломами ІІ ступеня (науковий керівник – Богатов Олег Ігорович), студента 3 курсу Помогайбо Артема Андрійовича (ММ-31-16), що нагороджено дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник – Богатов Олег Ігорович).

Комісія високо оцінила роботу Кальченко Д. і Мізяк І. «Покращення умов та охорони праці водіїв за допомогою оцінки стійкості автомобіля», в  якої проведено розрахунки поздовжньої і поперечної стійкості автомобіля у різних умовах; розраховано стійкість автоцистерни та вантажного автомобілю та порівняно результати; створено комп’ютерну програму для оптимізації розрахунків поздовжньої і поперечної стійкості транспортного засобу. Результати стануть цікавими та корисними багатьом студентам нашого університету і розроблена комп’ютерна програма допоможе у розрахунках на практичних заняттях або при підготовці дипломної роботи.

Члени конкурсної комісії подякували переможцям і призерам конкурсу, а також вручили їм дипломи, побажавши, щоб у житті вони домоглися якомога більших успіхів, щоб їхні наукові знання були максимально корисні суспільству.

To top