Букрєєва Ольга Сергіївна

 
 

Кандидат технічних наук, доцент,
асистент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

 

Методичний кабінет

Google Академія

Профайл на Facebook

 

olga_bukreeva@remove-this.ukr.remove-this.net

Випускниця факультету мехатроніки транспортних засобів ХНАДУ 2012 року за спеціальністю «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація, сертифікація».

У 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі Технології машинобудування та ремонту машин ХНАДУ.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» з теми «Удосконалення методів формування системи нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки».З цього ж року працює на кафедрі Метрології та безпеки життєдіяльності. Викладає курси: «Основи стандартизації та сертифікації», «Сертифікація та технічна експертиза будівельних і дорожніх машин», «Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення». Керує науково-дослідною роботою студентів, які беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Є автором 15 статей, 16 тез доповідей, 4 методичних вказівок для виконання практичних робіт, 1 навчального посібника, 1 курсу дистанційного навчання.

Основні напрямки наукової і навчальної діяльності:

Основи формування системи технічного регулювання в Україні, наукові підходи до стандартизації продукції машинобудування, добровільна сертифікація програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки, шляхи практичного застосування оцінки відповідності дорожніх і будівельних машин.

To top