Букрєєва Ольга Сергіївна

 
 

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

 

Методичний кабінет

Google Академія

Профайл на Facebook

 

olga_bukreeva@remove-this.ukr.remove-this.net

У 2012 році закінчила Харківській національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація» та отримала кваліфікацію спеціаліста-метролога, викладача дисциплін у галузі метрології, стандартизації та сертифікації (серія ХА № 42796931).

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захищено «16» червня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.827.01 Національного наукового центру «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, спеціальність 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення», отримано диплом ДК № 037848.

У 2019/2020 навчальному році отримала грамоту про перемогу у номінації «Найкращі викладачі очима студентів ХНАДУ».

У 2020 році посібник «Основи стандартизації та сертифікації: електронний навчальний посібник у схемах і таблицях» посів 1 місце у Всеукраїнському (національному) конкурсі наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні агротехнології» у номінації «електронне видання».

Підвищення кваліфікації: Науково-педагогічне стажування у період з 3 серпня по 11 вересня 2020 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) на тему «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів із технічних наук» за фахом «Технічні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин). 

Викладає навчальні дисципліни: «Основи стандартизації та сертифікації», «Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення», «Сертифікація та технічна експертиза будівельних та дорожніх машин», «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація», «Кваліфікаційна робота».  

Основні напрямки наукової і навчальної діяльності:

Основи формування системи технічного регулювання в Україні, наукові підходи до стандартизації продукції машинобудування, добровільна сертифікація програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки, шляхи практичного застосування оцінки відповідності дорожніх і будівельних машин.

To top