Коваль Олександр Андрійович

 
 
 
 
Кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

 

ORCID

Google Академія

 

koval_al@remove-this.ukr.remove-this.net

 

У 1978 році закінчив командний факультет Житомирського Вищого Командного Червонопрапорного училища ім. Ленінського комсомолу за спеціальністю "інженер з експлуатації радіотехнічних засобів". В період з 1978 по 1988 рік проходив військову службу на різноманітних командних та інженерних посадах. В 1988 році вступив до Військової Інженерної Радіотехнічної Академії ім. маршала Л. А. Говорова (ВІРТА), яку успішно закінчив у 1991 році за спеціальністю "інженерна оперативно-тактична військ ППО" та кваліфікацією "офіцер з вищою військовою освітою". Подальшу військову службу проходив на кафедрі тактики та озброєння систем дальньої локації ВІРТА на посадах від начальника відділення навчальної лабораторії до доцента кафедри. У 1997 році успішно захистив дисертацію кандидата технічних наук. У 1999 р. присвоєно звання доцента кафедри тактики та озброєння систем дальньої локації. З 1999 р. по 2006 р. заступник начальника та начальник кафедри приймально-передавальних пристроїв Харківського університету Повітряних Сил. Підготував одного кандидата технічних наук. У 2006 році звільнився з лав Збройних Сил України за вислугою років. Полковник запасу. Після звільнення з лав Збройних Сил України працював на посаді завідувача кафедри радіотехніки та оптоелектроніки факультету інформаційних та технічних систем Харківського університету Повітряних Сил.

У вересні 2007 року почав роботу на кафедрі метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

З 2007 року О. А. Коваль читає курси мікропроцесорних засобів вимірювальної техніки та моделювання засобів вимірювальної техніки. Значну увагу приділяє інтенсифікації навчального процесу за рахунок впровадження передових технологій навчання і компьютеризації як навчального процесу так і засобів вимірювальної техніки. Є автором навчальних курсів для підготовки магістрів "Вимірювальні інформаційні системи", "Інтелектуальні вимірювальні інформаційні системи" та "Методи синтезу та аналізу виміряних сигналів". Ним були розроблені програми та пакети методичних і навчальних документів для викладання і вивчення цих курсів.

Під керівництвом О. А. Коваля студенти вивчають і поглиблюють навички в сучасних методах проектування та дослідження мікропроцесорних засобів вимірювальної техніки. З використанням методів візуального та структурного програмування, комплексування датчиків студенти розробляють прототипи вимірювальних приладів, які успішно захищаються в якості курсових і дипломних проектів.

З 2008 року О. А. Коваль активно впроваджує в навчальний процес пакети програмного забезпечення STATGRAPHICS і OriginLab для чисельного та статистичного аналізу даних вимірювань та LabView для систем збору та обробки результатів вимірювань. Їх впровадження в навчальний процес дозволило не тільки проводити всебічні дослідження вимірювальних інформаційних систем, а і прогнозувати метрологічну та технічну надійність цих систем, створювати багатофункціональні віртуальні вимірювальні прилади, обгрунтовувати ергономічні вимоги як до окремих елементів так і до всієї вимірювальної інформаційної системи, проводити експерименти з дослідження режимів роботи як об'єктів вимірювання так і вимірювальних сенсорів, давачів і всієї вимірювальної інформаційної системи.

Основним напрямком наукової і навчальної діяльності доц. О. А. Коваля є розробка інтелектуальних просторово розподілених вимірювальних інформаційних систем, а також дослідження методів багатопараметричних вимірювань з використанням нейронних мереж та технологій їх навчання з метою вдосконалення структурних елементів вимірювальної системи і впровадження нових інформаційних технологій. О. А. Коваль є автором монографій "Просторово розподілені інтелектуальні вимірювальні інформаційні системи" та "Нейромережеві методи вимірювань".

Проводить заняття з дисциплін: "Інтелектуальні вимірювальні інформаційні системи", "Методи синтезу та аналізу виміряних сигналів", "Мікропроцесорні системи засобів вимірювальної техніки", "Моделювання засобів вимірювальної техніки".

Доцент О. А. Коваль керує науково-дослідною роботою студентів. Під його керівництвом було виготовлено 15 експонатів та 12 пакетів прикладних програм, які демонструвались на наукових виставках ХНАДУ. Багато з підготовлених за останні роки студентських робіт і доповідей одержували дипломи різних ступенів на всеукраїнських конкурсах.

Доцент О. А. Коваль - автор 117 наукових праць (зі списком основних публікацій можна ознайомитися на ресурсі Google Академія ), у тому числі ряду навчальних посібників.

To top