Медведовська Яна Сергіївна

 
 
 

кандидат технічних наук,
асистент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

 

ORCID

Google Академія

 

yana.brovko@ukr.net

У 2014 році закінчила з червоним дипломом Харківський національний автомобільно-дорожній університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Метрологія та вимірювальна техніка" та здобула кваліфікацію магістра метрології та вимірювальної техніки.

У 2014-2017 роках навчалась у аспірантурі на кафедрі Метрології та безпеки життєдіяльності у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

З лютого 2018 року працює на кафедрі Метрології та безпеки життєдіяльності у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Проводить заняття з дисциплін: "Вступ до теорії систем", "Теорія електричних сигналів та кіл", "Проектування засобів вимірювальної техніки", "Функціональні пристрої вимірювальних інформаційних систем".

У листопаді 2018 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» з теми "Вдосконалення методів визначення вхідного сигналу нелінійного інерційного вимірювального каналу тиску".

Основні напрямки наукової і навчальної діяльності:

  1. Методи одержання достовірного результату вимірювання тиску на складних технічних об’єктах.
  2. Дослідження методів зменшення динамічних похибок вимірювання тиску на основі розв’язання оберненої задачі вимірювань.
  3. Удосконалення нормативних документів для обернених задач вимірювання.

To top