Медведовська Яна Сергіївна

 
 
 

кандидат технічних наук,
асистент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

 

ORCID

Google Академія

 

yana.brovko@ukr.net

Закінчила у 2014 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Метрологія та вимірювальна техніка" та здобула кваліфікацію магістра метрології та вимірювальної техніки (Диплом магістра з відзнакою ХА №46620248).

У період з 2014 по 2017 рік навчалась у аспірантурі на кафедрі метрології та безпеки життєдіяльності у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

З лютого 2018 року працює на кафедрі метрології та безпеки життєдіяльності у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на посаді асистента кафедри.

26 квітня 2018 року отримала диплом ІІ ступеню у конкурсі "Молодий новатор Харківщини" за комплексну розробку "Спосіб визначення вхідної дії нелінійного інерційного вимірювального каналу".

09 листопада 2018 року захистила дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.108.04 в Українскій інженерно-педагогічній академії на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" з теми "Вдосконалення методів визначення вхідного сигналу нелінійного інерційного вимірювального каналу тиску"(Диплом кандидата технічних наук ДК №052184).  

Проводить заняття з дисциплін: "Вступ до теорії систем", "Науково-дослідницька робота студентів", "Функціональні пристрої вимірювальних інформаційних систем".

Основні напрямки наукової і навчальної діяльності:

  1. Методи одержання достовірного результату вимірювання тиску на складних технічних об’єктах.
  2. Дослідження методів зменшення динамічних похибок вимірювання тиску на основі розв’язання оберненої задачі вимірювань.
  3. Удосконалення нормативних документів для обернених задач вимірювання.

To top