Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти молодих учених

"Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об'єктах"

АРХІВ