Ми раді вітати Вас на нашому сайті

Випускники платних підготовчих курсів за результатами підсумкової атестації отримають до 10 додаткових балів до конкурсного бала під час вступу до ХНАДУ на 1 курс бакалаврату на основі ПЗСО на
спеціальності, що користуються підтримкою держави. 

Вся необхідна інформація за посиланням.

  • На основі повної загальної середньої освіти
    (після закінчення школи)

На бюджет:
1. Національний мультипредметний тест (НМТ) з трьох предметів (української, математики та історії України);
2. Мотиваційний лист.

На контракт:
1. Тільки мотиваційний лист.

  • На основі ОКР спеціаліста, освітніх ступенів бакалавра або магістра

На бюджет:
1. Мотиваційний лист;
2. Фаховий іспит, складений у ХНАДУ.

На контракт:
1. Тільки мотиваційний лист.

Вартість навчання на контракті у 2023 році складає:
- бакалавр: 
13900 грн. на рік
- магістр: 
16500 грн. на рік 

Для забезпечення високого рівня підготовки абітурієнтів у ХНАДУ функціонують підготовчі курси, що дають додаткові бали під час вступу до вишу.  Проводяться заняття з математики, фізики й української мови. На кафедрі для одержання якісних знань на найсучаснішому рівні створені всі умови: висококваліфікований колектив викладачів; оснащені мультимедійною технікою аудиторії та комп'ютерні класи; оснащена реальним устаткуванням лабораторна база; навчально-тренінговий центр HAAS, де студенти мають можливість одержати додаткові знання, уміння й навички з програмування сучасних верстатів із ЧПК всесвітньо відомої американської фірми «HAAS». Випускники отримують як практичні знання в галузі виробництва, ефективного застосування й обробки матеріалів, матеріалознавчої експертизи причин відмов і розробки заходів щодо підвищення якості матеріалів і продукції, так і теоретичні за дослідницькою тематикою. Як і для всіх студентів університетів технічного напрямку, читаються загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни. Під час проходження виробничої практики студенти отримують робочу спеціальність.

Профіль роботи випускників:

• розробка, дослідження, модифікація і використання матеріалів неорганічної та органічної природи різного призначення;

• управління якістю на основі термічного, механічного та термомеханічного впливу головним чином для областей техніки і технології (машинобудування, металургія).

Випускники успішно працюють на підприємствах з виробництва виробів з металевих і неметалевих матеріалів, в тому числі наноматеріалів, на підприємствах машинобудівної, енергетичної, хімічної, нафтогазовидобувної, авіаційної промисловості, в дослідницьких інститутах в інноваційних компаніях з виробництва наукомісткої продукції.

Отримані знання дозволяють випускникам успішно знаходити себе в самих різних областях діяльності, пов'язаних з матеріалознавством. 

Запрошуємо:

Випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, технікумів і коледжів.

Кафедра "Технології металів та матеріалознавства" проводить підготовку

бакалаврів та магістрів
за напрямком 13 - «Механічна інженерія»
спеціальність 132 - «Матеріалознавство» 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

на денну та заочну форму навчання