Ми раді вітати Вас на нашому сайті

Для забезпечення високого рівня підготовки абітурієнтів у ХНАДУ функціонують підготовчі курси, що дають додаткові бали під час вступу до вишу.  Проводяться заняття з математики, фізики й української мови. На кафедрі для одержання якісних знань на найсучаснішому рівні створені всі умови: висококваліфікований колектив викладачів; оснащені мультимедійною технікою аудиторії та комп'ютерні класи; оснащена реальним устаткуванням лабораторна база; навчально-тренінговий центр HAAS, де студенти мають можливість одержати додаткові знання, уміння й навички з програмування сучасних верстатів із ЧПК всесвітньо відомої американської фірми «HAAS». Випускники отримують як практичні знання в галузі виробництва, ефективного застосування й обробки матеріалів, матеріалознавчої експертизи причин відмов і розробки заходів щодо підвищення якості матеріалів і продукції, так і теоретичні за дослідницькою тематикою. Як і для всіх студентів університетів технічного напрямку, читаються загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни. Під час проходження виробничої практики студенти отримують робочу спеціальність.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Профіль роботи випускників:

• розробка, дослідження, модифікація і використання матеріалів неорганічної та органічної природи різного призначення;

• управління якістю на основі термічного, механічного та термомеханічного впливу головним чином для областей техніки і технології (машинобудування, металургія).

Випускники успішно працюють на підприємствах з виробництва виробів з металевих і неметалевих матеріалів, в тому числі наноматеріалів, на підприємствах машинобудівної, енергетичної, хімічної, нафтогазовидобувної, авіаційної промисловості, в дослідницьких інститутах в інноваційних компаніях з виробництва наукомісткої продукції.

Отримані знання дозволяють випускникам успішно знаходити себе в самих різних областях діяльності, пов'язаних з матеріалознавством. 

Запрошуємо:

Випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, технікумів і коледжів.

Кафедра "Технології металів та матеріалознавства" проводить підготовку

бакалаврів та магістрів

за напрямком 13 - «Механічна інженерія»

спеціальність 132 - «Матеріалознавство» 

КОНТАКТИ:

61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25 ХНАДУ

Кафедра технології металів та матеріалознавства ауд. 126

тел.: (057) 707-37-29

(097) 481-15-93

факс: (057) 700-38-75 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

на денну та заочну форму навчання

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

Заява встановленого зразка. Документ державного зразка про здобутий освітній рівень (атестат з додатком або диплом молодшого спеціаліста для вступаючих на 2 та 3 курс навчання) оригінал та його дві копії. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання. Шість фотокарток (розмір 3х4 см, без головного убору). Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID – картка з додатком). Дві копії ідентифікаційного коду. Копії військового квитка або посвідчення про приписку. Медична довідка за формою 086-О або її копія (тільки денна форма навчання). Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування.