Ми раді вітати Вас на нашому сайті

Перелік предметів ЗНО

132 «Матеріалознавство»

Бюджетна і контрактна форми. Необхідні тести:

    1) українська мова та література,

    2) математика,

    3) фізика або іноземна мова.

Тільки контракт. Необхідні тести:

   1) українська мова та література,

   2) історія України,

   3) біологія або математика.

Вартість навчання складає 1110 грн. в місяць

 

 

Для забезпечення високого рівня підготовки абітурієнтів у ХНАДУ функціонують підготовчі курси, що дають додаткові бали під час вступу до вишу.  Проводяться заняття з математики, фізики й української мови. На кафедрі для одержання якісних знань на найсучаснішому рівні створені всі умови: висококваліфікований колектив викладачів; оснащені мультимедійною технікою аудиторії та комп'ютерні класи; оснащена реальним устаткуванням лабораторна база; навчально-тренінговий центр HAAS, де студенти мають можливість одержати додаткові знання, уміння й навички з програмування сучасних верстатів із ЧПК всесвітньо відомої американської фірми «HAAS». Випускники отримують як практичні знання в галузі виробництва, ефективного застосування й обробки матеріалів, матеріалознавчої експертизи причин відмов і розробки заходів щодо підвищення якості матеріалів і продукції, так і теоретичні за дослідницькою тематикою. Як і для всіх студентів університетів технічного напрямку, читаються загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни. Під час проходження виробничої практики студенти отримують робочу спеціальність.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Профіль роботи випускників:

• розробка, дослідження, модифікація і використання матеріалів неорганічної та органічної природи різного призначення;

• управління якістю на основі термічного, механічного та термомеханічного впливу головним чином для областей техніки і технології (машинобудування, металургія).

Випускники успішно працюють на підприємствах з виробництва виробів з металевих і неметалевих матеріалів, в тому числі наноматеріалів, на підприємствах машинобудівної, енергетичної, хімічної, нафтогазовидобувної, авіаційної промисловості, в дослідницьких інститутах в інноваційних компаніях з виробництва наукомісткої продукції.

Отримані знання дозволяють випускникам успішно знаходити себе в самих різних областях діяльності, пов'язаних з матеріалознавством. 

Запрошуємо:

Випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, технікумів і коледжів.

Кафедра "Технології металів та матеріалознавства" проводить підготовку

бакалаврів та магістрів

за напрямком 13 - «Механічна інженерія»

спеціальність 132 - «Матеріалознавство» 

КОНТАКТИ:

61002, Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25 ХНАДУ

Кафедра технології металів та матеріалознавства ауд. 126

тел.: (057) 707-37-29

(097) 481-15-93

факс: (057) 700-38-75 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

на денну та заочну форму навчання

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:
  • заява встановленого зразка
  • документ державного зразка про здобутий освітній рівень (атестат з додатком або диплом  молодшого спеціаліста для вступаючих на 2 та 3 курс навчання) оригінал та його дві копії
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання
  • шість фотокарток (розмір 3х4 см, без головного убору)
  • три копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID – картка з додатком)
  • три копії ідентифікаційного коду
  • копії військового квитка або посвідчення про приписку
  • медична довідка за формою 086-О або її копія (тільки денна форма навчання)
  • документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування