Наукові напрямки кафедри

  • професор Глушкова Д.Б. "Наукові і технологічні основи поверхневого зміцнення навантажених деталей машин і конструкцій для підвищення їх довговічності";
  • професор Дощечкіна І.В. "Роль поверхні в деформаційній поведінці деталей і їх властивостей".

Участь у конференціях

Кафедра "Технології металів та матеріалознавства" бере активно участь у конференціях національного та міжнародного масштабу.

Програма конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених

Збірник наукових праць Міжнародної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасні матеріали та технології їх обробки»
(23-24 квітня 2024 року)

Студентські досягнення

Студенти кафедри технології металів і матеріалознавства беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, посідаючи призові місця за наступними напрямами підготовки фахівців: «Машини й устаткування сільськогосподарського виробництва», «Зварювання», «Залізничний транспорт і спеціальна техніка», «Обробка матеріалів у машинобудуванні».

Публікації студентів