Кафедрою КТМ отримано сертифікат про акредитацію освітньої програми «Програмне забезпечення систем»

Кафедра КТМ вкотре продемонструвала свій високий професійний рівень під керівництвом завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора, Лауреата премії Президента України Ніконова Олега Яковича.  

Кафедра КТМ отримала сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  про акредитацію освітньої програми «Програмне забезпечення систем» спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення перший (бакалаврський) рівень.

Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2026 !

 

 

 

To top