«MODERN METHODS OF APPLYING SCIENTIFIC THEORIES» Лісабон, Португалія

Завідувач кафедри МБЖД О.І. Богатов та доцент О.В. Крайнюк прийняли взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «MODERN METHODSAPPLYING SCIENTIFIC THEORIES» (March 14-17, 2023, Lisbon, Portugal), де представили доповідь на тему "ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОТИРІЧЧЯ"  


To top