Підвищення кваліфікації викладачів - запорука якісної підготовки студентів

Викладачі кафедри АКІТ постійно вчаться і працюють очно, онлайн і дистанційно з метою ефективного, інноваційного навчання наших студентів ХНАДУ!

Сучасна й якісна підготовка майбутніх фахівців передбачає двостороннє навчання, як з боку студента, так і викладача. Тому викладачі кафедри АКІТ постійно вдосконалюють свою професійну майстерність. Епідеміологічна ситуація передбачає швидке освоєння викладачами кафедри сучасних платформ для дистанційного навчання.

Професор Нефьодов Л.І., доценти Біньковська А.Б. і Філь Н.Ю. взяли участь у вебінарі «Використання можливостей хмарних сервісів для сучасної онлайн освіти на прикладі платформ Google Meet та Google Classroom». Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години).

To top