Професійне стажування

Доцент кафедри іноземних мов О.П. Борзенко пройшла професійне стажування, обсягом 60 год., шляхом участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» та публікації наукової статті «Міжособистісне спілкування викладачів при викладанні іноземних мов як лінгвістичний обіг комунікативним підходом» у науковому журналі Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Філологія» 27 квітня 2023 року у м. Острог, Україна з отриманням сертифікату № 18 від 27 квітня 2023 р.


To top