122 "Комп'ютерні науки"

Третій (освітньо-науковий)

рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма 122 "Комп'ютерні науки"  

Освітньо-наукова програма:

  Навчальний план:  

Освітні компоненти: 

Силабуси ОК ОНП 2022

  1. Іноземна мова наукового спілкування
  2. Історія і філософія техніки і технології
  3. Педагогіка та психологія вищої освіти
  4. Методологія наукової діяльності
  5. Методи дослідження інформаційних систем
  6. Моделювання та оптимізація в інформаційних управляючих системах
  7. Системний аналіз
  8. Науково-педагогічна практика   

Вибіркові компоненти:

Рецензії работодавців:

Захисти: 

Начинается скачивание файлаЗвіт про самооцінювання 2023

Начинается скачивание файлаІнформація про професійну діяльність викладацького складу, який читають дисципліни на ОНП “Комп'ютерні науки” на третьому (освітньо-науковому) рівні

Начинается скачивание файлаІнформація про обов’язкові освітні компоненти ОНП 2022

Внешняя ссылка открывается в новом окнеФорма зворотнього зв'язку для аспірантів (опитування відділу аккредитації)

Внешняя ссылка открывается в новом окнеФорма зворотнього зв'язку для роботодавців  (опитування відділу аккредитації)

Договори про співпрацю з IT-компаніями: 

Протоколи засідання кафедри КТМ: