History of the department

У 1961 році ідеї модної на заході науки - кібернетики - проникли і крізь стіни ХАДІ. У керівництва інституту з'явилася думка створити кафедру Автоматики. Першим завідувачем був запрошений Віктор Павлович Ломакін, який щойно захистив кандидатську дисертацію з моделювання динаміки електромеханічних систем екскаваторів. Ці дослідження були дуже актуальними і виконувалися на замовлення Новокраматорського механічного заводу. 

Новій кафедрі виділили лабораторію з декількома стендами пристроїв автоматики. Почалося виготовлення аналогових моделюючих установок для лабораторiї обчислювальної техніки. 

При кафедрі було відкрито аспірантуру. Виконувалися дослідження не тільки в лабораторних умовах. 

Широко велися дослідження по динаміці процесів управління за участю людини. Були винайдені і виготовлені для НКМЗа, УЗТМ системи захисту стріли від ударів ковшами драглайн. 

У лабораторіях кафедри з'явилися цифрові ЕОМ (на транзисторах!) "Промінь", а потім і "Наірі-2". 

Кафедра була перейменована в кафедру Автоматики та обчислювальної техніки (АІВТ). Вона здобула авторитет у масштабі всієї країни. Співробітники кафедри регулярно виступали на Всесоюзних та міжнародних нарадах, конференціях і симпозіумах з динаміки машин, моделювання, автоматизованого електроприводу, теорії управління. 

Захистилися перші аспіранти кафедри: В. Я. Краковський, І. С. Левітан, А. І. Юдіна, О. В. Макаров, М. І. Богданов. О. В. Фесенко почав дослідження з надійності машин. 

У 1970 році в МІСІ захистив докторську дисертацію В.П. Ломакін. Відкрите їм науковий напрямок викликало появу нових робіт у вузах і НДІ, що працюють над проблемами статистичної динаміки та автоматичного керування машинами. 

На IV Всесоюзній нараді з проблем управління в Москві в доповіді Н.І. Богданова вперше обговорювалися перспективи створення землерийних роботів. Він був обраний до ради з координації робіт з робототехніки. Захистили дисертації І.Я. Фаустова і А.А. Сохань. 

У 1972 році кафедру очолив О. В. Макаров. Колишні госпдоговірні роботи практично завершилися, тривали теми тільки з УЗТМ. Ректорат ухвалив рішення відокремити від кафедри автоматики обчислювальний центр і зробити його загальноінститутським (на той час він був оснащений двома ЕОМ "Наірі-2"). 

Через п'ять років був оголошений конкурс на посаду завідувача кафедрою Автоматики. На неї було обрано доктор технічних наук В. Є. Тирса з ХІРЕ. Одночасно з ним з ХПІ прийшов на посаду доцента К.І. Богатиренко. 

Почалися госпдоговірні дослідження, в тому числі і з оборонної тематики. За короткий час склався сильний колектив Ніса. На кафедру прийшли А. А. Акімов, О. В. Денисенко, О. О. Бітний, А. В. Горушкін, А. Д. Горбунов, В. І. Гнатюк, В. В. Дюняшев, А. Д. Зеня , Н. В. Скиба, А.І. Кваша та ін. Викладацький колектив поповнили О. В. Денисенко, О. І. Гнатюк, В.С. Широков. 

За період свого розквіту у 80-х роках, коли наукові розробки були потрібні реально працюючим підприємствам, було підготовлено 5 докторів та 15 кандидатів наук. 

З числа співробітників кафедри АІВТ захистили докторські дисертації А. Ф. Сушко, А. В. Панішев, С. А. Канцедал, О. П. Алексєєв, К. І. Богатиренко. 

Кандидатські дисертації захистили: В. В. Дюняшев, О. В. Денисенко, В. І. Гнатюк, А. Д. Зеня, Л. М. Симбірська, А.І. Левтеров, В. В. Заходяченко, А. І. Кваша, Н. В. Скиба, М. М. Кузьменко, Л. Д. Зеленська та ін 

У 1992 р. кафедра розділилася на кафедру автоматики і кафедру Інформатики, причому кафедра Автоматики залишилася на механічному факультеті, а кафедра інформатики увійшла до складу факультету Управління та бізнесу. З 1992р. по 2001р кафедру Інформатики очолював проф. Панішев А.В. 

У 1994 році кафедра "змінила прописку" і переїхала на Салтівку в просторий корпус факультету Управління та бізнесу. Професор А. В. Панішев  і С. О. Канцедал очолили наукові напрямки кафедри. Під їх керівництвом захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри: Л. П. Бурцева, М. В. Костікова, Л. М. Полозова, О. А. Подоляка. 

У 2001 році кафедру очолив Левтеров А.І. У 2005 році кафедра Інформатики увійшла до складу факультету Мехатроніки транспортних засобів. 

У 2007 році кафедра Інформатики виступила організатором проведення в ХНАДУ Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі технічного ВНЗ на етапі впровадження принципів Болонської декларації"

У 2010 році кафедру очолив Ніконов О.Я. доктор технічних наук, професор, Лауреат премії Президента України.

У 2013 році кафедра Інформатики була об'єднана з кафедрою Мехатроніки автотранспортних засобів. Нова кафедра отримала назву кафедра Інформаційних технологій та мехатроніки. Кафедра розділилася на кафедру Комп'ютерних технологій і мехатроніки та кафедру інформатики і прикладної математики у 2016 році. Кафедра Комп'ютерних технологій і мехатроніки увійшла до складу Механічного факультету. З цього часу кафедру очолив доктор технічних наук, професор Клец Д. М. 

У 2018 році кафедру очолив Ніконов О.Я. доктор технічних наук, професор, Лауреат премії Президента України.