The Department of Automation and Computer-Aided Technologies teaches a number of disciplines:

Інтелектуальна автоматика та партнерські системи

Мета дисципліни це формування знань, умінь і навичок стосовно основних підходів до розв’язання інтелектуальних задач в галузі автоматики. Розглядаються основні принципи побудови та функціонування інтелектуальних систем; методи та алгоритми для розв’язання типових інтелектуальних задач систем управління технологічними процесами.  Вивчаються принципи та методи побудови та застосування інтелектуальних засобів, сенсорів, мікропроцесорної техніки; основні напрями розвитку інтелектуальних систем. Проводиться ознайомлення з моделями штучного інтелекту; представленням знань;  розпізнаванням образів; створення експертних систем. Вивчаються системи, що здатні розв’язувати задачі для конкретної предметної області, зокрема інтелектуальні інформаційні системи, експертні системи, розрахунково-логічні системи, гібридні інтелектуальні та партнерські системи, рефлекторні інтелектуальні системи, системи підтримки прийняття рішення, інтелектуальні Інтернет-технології.

Внешняя ссылка открывается в новом окнеРобоча програма

Внешняя ссылка открывается в новом окнеСайт курсу

Відкриті заняття

№ з/п Дисципліна П.І.Б.викладача курс дата час, ауд.
1 Мікропроцесорна техніка та МП ВIС проф. Гурко О.Г. 4МА 17.09.2019 10:30,ауд. 107м.
2 Теорія планування експериментів доц. Кононихін О.С. 4МА 26.02.2021 12:30,ауд. 107м.