Акредитацію ОП «Автоматизоване управління технологічними процесами» пройдено!

Національне агентство із забезпечення якості освіти ухвалило рішення про успішне проходження акредитації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня «Автоматизоване управління технологічними процесами» кафедрою автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ХНАДУ. За наслідками розгляду акредитаційної справи було прийняте Начинается скачивание файларішення про акредитацію ОПП «Автоматизоване управління технологічними процесами» на п’ять років.

Щира подяка зам. директору ДП «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», д.т.н., професору Овчаренку В.Є., професору кафедри системотехніки ХНУРЕ д.т.н., професору Безкоровайному В.В., директору інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НТУ «ХПІ» д. т. н., професору Годлевському М. Д., керівнику ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Транссистема», к.т.н. Татаринському В.Б.

Сумлінна праця та відповідальне ставлення до справи в процесі підготовки до акредитації спільної команди викладачів ХНАДУ стали запорукою успішного завершення цього важливого етапу у воєнний час.

Ми пишаємося нашими студентами і випускниками, які в такий жахливий час проявили необхідні знання, а головне, дисциплінованість і високу відповідальність на етапі підготовки до акредитаційної експертизи.

Щиро вітаємо завідувача кафедри АКІТ професора Гурка Олександра Геннадійовича, гаранта освітньої програми професора Нефьодова Леоніда Івановича, науково-педагогічних працівників кафедри АКІТ, адміністрацію, структурні підрозділи ХНАДУ, студентську спільноту з успішним проходженням акредитації та дякуємо за командну роботу, згуртованість та професіоналізм. Адже об’єктивна оцінка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу!

Дякуємо за належну фахову роботу експертної групи та галузевої експертної ради, а також за надані пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення освітньо-професійної програми.

Бажаємо професорсько-викладацькому колективу кафедри АКІТ і студентам мирного неба,  нових досягнень, творчих успіхів у професійній та навчальній діяльності!


To top