Перший день захисту магістерських кваліфікаційних робіт на кафедрі АКІТ

23 грудня 2022 року відбувся онлайн-захист магістерських кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОПП «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної форми навчання.

Військовий стан в нашій країні і відповідні наслідки внесли свої корективи в роботу комісії і формат захисту. Проте, не дивлячись на технічні складнощі пов’язані з енергозабезпеченням та нестабільною роботою Інтернет-мережі, всі студенти згідно успішно пройшли завершальний етап освітнього процесу. Представлені на розгляд ЕК магістерські кваліфікаційні роботи були присвячені актуальним темам та виконані на високому рівні, згідно вимог до даного виду наукових робіт. Здобувачі вищої освіти успішно презентували результати власних досліджень, надали обґрунтовані відповіді на запитання членів Екзаменаційної комісії.

Після оголошення оцінок завідувач кафедри АКІТ та члени екзаменаційної комісії привітали студентів зі здобуттям освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також побажали мирного неба, успішного працевлаштування за фахом, кар’єрного зростання, нових наукових здобутків та практичних  звершень.    


To top