Успішне проходження програми підвищення кваліфікації викладачів кафедри АКІТ

Гаранти ОП АКІТ рівнів "молодший бакалавр" Біньковська А.Б.  та "бакалавр" Гурко О.Г. успішно пройшли програму підвищення кваліфікації.

Гаранти освітніх програм рівнів «молодший бакалавр» та «бакалавр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» викладачі кафедри АКІТ Біньковська Анжела Борисівна та Гурко Олександр Геннадійович з 20 по 21 грудня 2022 року пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Форма навчання – дистанційна. Обсяг програми – 0,2 кредита ЄКТС (8 годин).

Доцент Біньковська А.Б. і професор Гурко О.Г. отримали відповідні сертифікати.


To top