NEWS

To top

Новини кафедри

10 жовтня доц. Щукін О.В. та доц. Орел О.В. провели профорієнтаційну роботу на батьківських зборах у школі № 91 м. Харкова

08.10.2019 Колектив кафедри відвідав школи м. Люботин, а саме Люботинську гімназію № 1, Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №3, №4, №5 

Засідання науково-методичної ради піднімально-транспортної академії наук України 26-27 вересня 2019 року

 Наукова подія вересня

          Щорічно, в різних ВУЗах України, проводяться науково-методичні конференції, на яких розглядаються питання подальшого розвитку та удосконалення тієї або іншої спеціальності.

         У вересні цього року на механічному факультеті нашого університету на базі кафедри будівельних і дорожніх машин була нагода провести 26-27 вересня 54 засідання Науково-методичної Ради зі спеціалізації «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» при Науково-методичній комісії МОН України, а також засідання Підйомно-транспортної Академії Наук України.

         Заздалегідь були відправлені запрошення на участь у заході вітчизняним вченим в цій галузі, а також колегам з Росії, Білорусі, Угорщини, Румунії та Польщі.

         До складу програмного комітету входили:

Григоров О.В. професор, д.т.н. – НТУ «Харківський політехнічний

інститут»;

Семенюк В.Ф. професор, д.т.н. – Одеський національний політехнічний університет;

Ловейкін В.С. професор, д.т.н. – Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ);

Кириченко І.Г. декан механічного факультету, ХНАДУ, д.т.н., професор.

         На запрошення відгукнулись та приїхали майже 30 гостей з різних ВНЗ та куточків України, таких як Київ, Одеса, Львів, Тернопіль, Маріуполь, Рівне, Дніпро та інш. Також в роботі засідання прийняли участь місцеві вчені в цій галузі НТУ «ХПІ», УкрДУЗТ, УІПА, ХНУБА. Сферу виробництва представляли генеральний директор і головний конструктор ТОВ «Харківський завод ПТО».

         За допомогою сучасних мультимедійних технологій було встановлено зв'язок і почуте привітання від постійних учасників засідань, колег із Білорусі

(БНТУ) 

         Робота Науково-методичної Ради розпочалась з привітальної промови  першого проректора університету проф. Ходирєва С.Я., голови Науково-методичної Ради проф. Григорова О.В., Президента ПТАН України проф. Семенюка В.Ф. та декана механічного факультету проф. Кириченка І.Г.

В подальшому робота Науково-методичної Ради розпочалась із урочистостей присвячених двом подіям: ювілею з нагоди 80-річчя з дня народження Президента Підйомно-транспортної Академії наук України, д.т.н., професора Семенюка В.Ф. та 90-річчям кафедри «Підйомно-транспортні машини і обладнання» НТУ «Харківський політехнічний інститут».

         В свою чергу Президент Підйомно-транспортної Академії наук України професор Семенюк В.Ф. урочисто вручив посвідчення новим дійсним членам Академії генеральному директору ТОВ «Харківський завод ПТО» Журавель О.В. та завідувачу кафедри БДМ нашого університету доц. Шевченку В.О.

На засіданні були заслухані доклади присвячені актуальним проблемам підготовки фахівців відповідно нашої спеціалізації. Велику дискусію викликала доповідь проф., д.т.н. Назаренка І.І. з Київського національного університету будівництва і архітектури, присвячена підготовці фахівців за схемою (ПТУ - технікум «коледж» - інститут - університет). Актуальну проблему довів декан механічного факультету проф. Кириченко І.Г. «Стан розробки стандартів освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Про сучасні методи викладання у Вищий школі довів проф. Григоров О.В.

Після обідньої перерви на засіданні Підйомно-транспортної Академії Наук України було заслухано 5 доповідей за результатами підготовки докторських дисертацій: к.т.н., доц. Супонєв В.М. (кафедра БДМ Харківський національний автомобільно-дорожній університет) тема  «Розроблення методології і алгоритмів створення високоефективного обладнання для безтраншейного прокладання підземних комунікацій», к.т.н., доц. Голубченко О.І. (кафедра «Будівельні та дорожні машини» ПДАБА)  тема «Інноваційне робоче обладнання ЗТМ для розробки і транспортування ґрунту» та інш.

Перший день завершився товариською вечерею.

27 вересня 2019 р. засідання Підйомно-транспортної Академії Наук України відбулось в корпусі механічного факультету на кафедрі будівельних і дорожніх машин ХНАДУ. Під час роботи академії було заслухано та обговорено шість жвавих докладів майбутніх кандидатів наук, в яких було подано сучасні наукові технології у сфері галузевого машинобудування.

Ці дві події завершились плідною працею, науковими дискусіями, бажанням співпраці та сумісним дослідженням.

У вільний час гості ознайомились з вечірнім Харковом, відвідали парк ім. М. Горького, сад ім. Т.Г. Шевченка та сад скульптур в центрі міста. Враження були неперевершені.

 Вчений секретар Науково-методичної Ради НМК МОН України, доцент кафедри БДМ Іваненко О.І.

 26-27 вересня пройшла  54-та Науково-методична Рада

 Нас відвідало багато гостей з України: Києва, Тернопіля, Рівного, Львова, Одеси, Дніпра та ближнього зарубіжжя. Приемно було поспілкуватися з колегами з Білорусі , професором Вавіловим А.В., який прийняв участь у  Науково-методичній Раді, дистанційно, за допомогою skype. 

21.09.2019 року кафедра будівельних і дорожніх машин прийняла участь у міському заході м. Харкова «Ніч науки». В рамках цього проекту кафедра презентувала свої наукові відкриття і досягнення, продемонструвала сучасну 3D лабораторію, познайомила з роботою 3D принтера та провела конкурс «ХНАДУ 3D pen».

12.09.2019 Колектив кафедри відвідав школи і технікуми Харківської області

Наказом МОН України № 975 від 11.07.2019 р. затверджено спеціалізовану вчену раду К 64.059.05 до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук (доктора філософії) по спеціальності 05.05.05 - Піднімально-транспортні машини, у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Основу цієї ради складають викладачі кафедри БДМ ХНАДУ.

10 вересня 2019 року на першому засіданні вченої ради відбувся предзахист дисертаційної роботи здобувача, асистента кафедри БДМ Мусаєва З. Р., науковий керівник доц. к.т.н. Єфименко О. В. на тему "Підвищення ефективності роботи короткобазових колісних навантажувачів у транспортному режимі". Захист дисертації заплановано на грудень поточного року.    

10.09.2019 було проведено день кафедри у гуртожитку № 6. Викладачі кафедри поспілкувалися зі студентами своїх груп та дізналися про умови їхнього життя у гуртожитку.  

 

 

Чемпіон України з гирьового спорту серед юніорів, бронзовий призер серед чоловіків - у дисципліні - двоборство, срібний призер серед чоловіків та юніорів у дисципліні довгий цикл. Студент Механічного факультету Андрій Горовий 

Новини кафедри

15.11.2017

All-Ukrainian Conference of Students and Young Scientists at the Chair of BDM

 

According to the plan for conducting international, all-Ukrainian scientific and practical conferences and seminars of KhNADU in 2017 (Letter of the Ministry of Education of Ukraine No. 1 / 9-24 of January 23, 2017.) On November 15, 2017, the Department of Construction and Road Machines held the All-Ukrainian Scientific Practical conference of students and young scientists, "Increasing the efficiency of construction, road and hoisting-and-transport machines". Young scientists and students of the Department of Construction and Road Machines spoke at the conference. There were also representatives of Kharkov universities.Main questions of the conference:1. Computer modeling of construction-road and hoisting-and-transport machines (PMM and PTM)2. Investigation of the dynamics of PM and PMM;3. Modern diagnostic technologies for PM and PTM;4. Exploitation of ZTM and PTM;5. Trenchless technologies for laying underground utilities.Also at the conference were discussed the issues of creating hybrid construction and road machines and the development of intelligent systems of supervision.In photo 1 the fifth-year student Efimenko Pavel is speaking. Improving the productivity of trucks by using an intelligent system.

On the second photo, the student's 4-step student Lyubimov Yuriy presented a report on the stand for the viprobuvan of the tower crane.

On the 3rd and 4th photos the students of the 6th year act Demyanik Dmitry and Bukhantsov Anna

Picture 5 depicts the discussion of the participants' speech by the faculty of teaching of the department of the BMD.

According to the results of the conference, a collection of scientific papers was published, "Increasing the efficiency of construction, road and hoisting-and-transport machines," Issue 4, in which 57 articles of young scientists and students of the department of BDM were published.

 

March 23, 2017

Conducting a scientific-practical conference
Allukrainian competition of student scientific works
On natural, technical and humanitarian sciences the branch of science "Transport"
Specialty "Machines for land road and forestry works"

Registration participants.

During the conference, Internet communication was established using Skype. Colleagues from the Department of Construction and Road Machines of the Minsk National Technical University (Belarus), under the guidance of the professor, Doctor of Technical Sciences. Vavilov Anton Vladimirovich, have made the report of the master student. The members of the commission of the All-Ukrainian competition had the opportunity to ask the question by their Belarusian colleagues, and those in turn asked questions to the speakers from Ukraine.

Speeches by foreign colleagues on Skype


The participants' reports, in general, were interesting and relevant. They were accompanied by graphic materials and computer presentations. Almost every report aroused keen interest among listeners, reflected in the discussions that arise between the speaker and the audience. Members of the competitive commissions asked many questions in the direction of the specialty.

During the performance of the contestants

In general, the listeners were satisfied with the quality of the reports and the answers received to the questions. The speeches of the winners were distinguished by the clarity of the assigned research tasks, logical and consistent disclosure of problems, clear answers to the questions asked. When summing up the results of the jury members, the students-participants of the competition were given an excursion to the training and training ground of HNADU where they could get acquainted with the historical and latest achievements of the department of construction and road machines.

Report of the work.

Solemn rewarding of participants of the Competition

In total, 89 students from 22 universities of Ukraine took part in the conference. 52 reports of students were heard, the works of which were selected as the best in the first round of the competition.

 

 

25.12.2014 р.

 

Успішно відбувся захист кандидатської дисертациїї асистентом кафедри БДМ

Орлом О.В. 

 

25.12.2014 р.

Успішно відбувся захист кандидатської дисертациїї асистентом кафедри БДМ

Щукіним О.В. 

 

11.12.2014 р.

Успішно відбувся захист кандидатської дисертациїї старшим викладачем кафедри БДМ

Ковалевським С.Г. 

 

15.06.2013 р.

Успішно відбувся захист кандидатської дисертациїї асистентом кафедри БДМ

Олексіним В.І. 

 

 

Колектив кафедри БДМ вітає Олексіна В.І. із захистом дисертації.

 

27.03.2013 р.

Успішно відбувся захист кандидатської дисертациїї асистентом кафедри БДМ

Холодовим А.П.

 

 

Колектив кафедри БДМ вітає Холодова А.П. із захистом дисертації.

 

23.01.2013 р.

Успішно відбувся захист кандидатської дисертациїї асистентом кафедри БДМ

Резніковим О.О.

 

 

 

Колектив кафедри БДМ вітає Резнікова О.О. із захистом дисертації.

19.09.2012 р.

Згідно с планом проведення міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних  та науково-методичних конференцій та семінарів ХНАДУ у 2012 році (посвідчення УкрІНТЕІ № 879 від 15.12.11),   в корпусі механічного  факультету  з 19-го по 23 вересня 2012 року  відбулася міжнародна  науково-практичної конференція «НОВІ ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ ПРОЕКТУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ І ДОРОЖНІХ МАШИН», яка була  присвячена 60-річчю механічного факультету.


    У конференції прийняли участь представники українських та зарубіжних вищих навчальних закладів - Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, м. Дніпропетровськ; Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава; Приазовський державний технічний університет,  м. Маріуполь; Східно-український національний університет ім.. Володимира Даля, м. Луганськ; Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ; Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна; м. Дніпропетровськ; Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ; Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград; Донбаська державна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка; Український державний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне; Кременчуцький державний  політехнічний університет, м. Кременчук; Московський державний технічний університет ім.. Баумана, м. Москва, Росія; Белгородський державний технічний університет ім. В.Г. Шухова, м. Бєлгород,  Росія; Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури м. Харків;  Українська державна  академія залізничного  транспорту, м. Харків; Українська інженерно педагогічна академія, м. Харків; Донбаський державний  технічний університет, м. Алчевськ; Національний університет біоресурсів  і природокористування України, м. Київ; Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь; Державний  навчальний заклад «Запоріжський будівельний коледж», м. Запоріжжя.
На конференції було розглянуто таки питання:
перспективні напрямки розвитку підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин;
> математичне моделювання робочих процесів ЗТМ і ПТМ;
> сучасні технології проектування і моделювання ЗТМ і ПТМ;
> сучасні технології діагностування ЗТМ і ПТМ;
> експлуатація ЗТМ і ПТМ;
> підвищення зносостійкості вузлів тертя ЗТМ
> інновації  та навчально-методичне забезпечення освіти в галузі підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин


 
Пленарне засідання


 
                    Доклад учасника конференції


Робота другої секції, обговорення докладів


Під час конференції для гостей та учасників була проведена екскурсія містом, з оглядом об’єктів Євро 2012.
Матеріали конференції опубліковані у збірнику наукових праць «Вісник ХНАДУ» №57
Всі учасники відзначили високий рівень організації та проведення конференції, теплу, доброзичливу обстановку і висловили подяку організаторам науково-практичної конференції.

                                                               18 квітня 2019 р.

18.04.19 о 14.00 в 204 ауд. відбувся Науковий семінар кафедри будівельних і дорожніх машин на якому заслухали дисертаційну роботу Супонева Володимира Миколайовича, яка була виконана у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на тему «Розробка узагальненої теорії робочих процесів і алгоритмів створення високоефективного обладнання для безтраншейного прокладання підземних комунікацій» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.04 - Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт.

                                                      09 квітня 2019 р.

            Вітаємо Черепанову Наталю з зайнятим третім призовим місцем на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у м.Києві