Open lessons 2019-2020

Teacher Post Deadline
1 Zarubina Z.V. Senior Lecturer September 2019
2 Ponikarovska S.V. Senior Lecturer October 2019
3 Rudenko N.V. Associate Professor March 2020
4 Shamrai O.V. Senior Lecturer April 2020