EPP Discussions

Шановні колеги, здобувачі, партнери, стейкхолдери, випускники!

На громадське обговорення виноситься проєкт освітньо-професійної програми «Філологія (Прикладна лінгвістика)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Усіх небайдужих зацікавлених осіб просимо направляти свої пропозиції на електронну адресу ye.novikova777@remove-this.gmail.remove-this.com до 25 листопада 2021 р. або у будь-який інший спосіб гаранту та членам проєктної групи.

Заздалегідь дякуємо за співпрацю.

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЛОЛОГІЯ (ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА)»

З метою широкого обговорення освітньо-професійної програми «Філологія (Прикладна лінгвістика)» першого рівня вищої освіти 22 листопада 2021 р. відбулась онлайн-зустріч гаранта програми, членів проєктної групи, роботодавців, випускників подібних ОПП, викладачів.

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика взяли участь кандидат філологічних наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу ХНУ ім. В. Н. Каразіна Медвідь М. М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» Богдан Ж. Б., директор турагенції «Калейдоскоп подорожей» Бурлаєнко Т. Ю., комерційний директор ТОВ «ХАРЗБУТ» Созикін М. В., декан механічного факультету, професор Кириченко І. Г.; гарант освітньо-професійної програми доцент Новікова Є. Б., члени проектної групи професор Саєнко Н.В., доцент Скрипник Н. С., науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов: Чевичелова О. О., Понікаровська С. В., Руденко Н. В., Фандєєва А. Є., Созикіна Г. С., Борзенко О. П., Шамрай О. В., Коваленко А. В., випускники спеціальності «Прикладна лінгвістика» Ардюкова М. П., Радченко Н. В., Позднякова О. В. та інші.

Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості розробленої освітньо-професійної програми, її структурній та логічній побудові, переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань з прикладної лінгвістики.

На завершення зустрічі учасники підкреслили важливість забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та підготовки фахівців з прикладної лінгвістики конкурентоспроможних на ринку праці.

Аналіз відповідності Ліцензійним умовам викладачів кафедри іноземних мов

 • члени груп забезпечення освітніх програм - 7 п. Ліцензійних умов;
 • доктори наук (професори) - 7 п. Ліцензійних умов;
 • кандидати наук (доценти) - 4 п. Ліцензійних умов;
 • НПП без ступеня та звання (асистентів) зі стажем роботи понад 2 роки - 4 п.
 1. Саєнко Н.В. д.п.н., проф. 1,2,3,4,8,12,14,15,19
 2. Борзенко О.П. к.п.н., доц. 1,3,4,8,12,14,19
 3. Коваленко А.В. викл. 4,8,14,19
 4. Понікаровська С.В. ст. викл. 1,3,4,8,12,14,19
 5. Руденко Н.В. к.п.н., доц. 1,3,4,8,10,12,14,19
 6. Скрипник Н.С. к.п.н., доц. 1,3,4,8,12,14,19
 7. Созикіна Г.С. к.п.н., доц. 3,4,5,8,12,14,19
 8. Чевичелова О.О. ст. викл. 1,3,4,8,12,14,19
 9. Шамрай О.В. ст. викл. 4,8,12,14,19

Specialty 035.10 Philology (Applied Linguistics)

Specialty 035.10 Philology (Applied Linguistics) will be interesting for an applicant who eager to master communication in three foreign languages, creating linguistic information products for automatic processing of natural language, software development and testing, application of WEB-technologies and WEB-design, performing various activities in the field of transport management and logistics, etc.

The students of the specialty acquire the following knowledge and skills:

 • organization of communication in three foreign languages;
 • fulfillment of a wide range of professional duties in the field of education and philology, in particular in the area of foreign language teaching and translation activities;
 • creating linguistic information products for automatic processing of natural language;
 • knowledge of computer systems for processing text and graphic information;
 • software development and testing;
 • application of WEB-technologies and WEB-design;
 • performing various activities in the field of transport management and logistics;
 • understanding current trends in the development of logistics systems in the international environment; implementation of planning, organization and control of supply chains.

The graduates work in educational institutions; in travel and advertising agencies; in press services and editorial offices; in international departments of companies of various specializations; in IT companies in the following positions:

 • foreign language teacher;
 • translator (interpreter);
 • linguist;
 • software tester;
 • programmer;
 • WEB-developer;
 • business analyst;
 • HR manager;
 • specialist in the organization of logistics activities.

Subjects of External Evaluation for admission on a budget/contract basis:

 1. Ukrainian language and literature,
 2. English language,
 3. History of Ukraine or geography, or mathematics, or biology, or chemistry, or physics.