ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «ЕКСПЕРИМЕНТ-2»

аний програмний комплекс являє собою комплекс програм попередньої обробки результатів експериментальних досліджень реалізованих в середовищі LabView. Програмний комплекс забезпечує виділення всебічну попередню обробку отриманої вимірювальної інформації: склейку файлів даних, фільтрацію аномальних результатів вимірювань, віконну обробку результатів досліджень, вирізку часових фрагментів, синхронізацію окремих серій вимірювань в єдиному масштабі часу. Комплекс може обробляти як сигнали які поступають на вхідний порт з «Блоку вимірювання сигналів», так і записані в файли. Результати обробки записуються  в окремі файли. 

Область застосування – програмне забезпечення  для дорожніх машин та вимірювальних систем технологічних процесів.

Програмний комплекс  розроблено  доцентом кафедри МБЖД ХНАДУ к.т.н. доцентом Коваль О. А. 

To top