Коваль Андрій Олександрович

 
 
 
 

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

 

ORCID

Google Академія

 

koval_andrey79@remove-this.ukr.remove-this.net

Випускник факультету інформаційних та технічних систем Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 2007 року за спеціальністю "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси".

Почав роботу на кафедрі метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з вересня 2008 року. Викладав навчальні дисципліни "Вимірювальні перетворювачі", "Нейронні мережі в інтелектуальних вимірювальних системах", "Цифрове оброблення сигналів". Активно впроваджував в навчальний процес компьютеризовані засоби вимірювальної техніки.  

З 2011 р. по 2014 р. навчався в аспірантурі на кафедрі метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Захистивши кандидатську дисертацію у 2016 р., присвячену удосконаленню методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску за спеціальністю "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення", продовжив роботу на кафедрі метрології та безпеки життєдіяльності ХНАДУ, де продовжив впроваджувати передові методи обробки та збору вимірювальної інформації в навчальний процес і наукові дослідження кафедри.

З 2014  року А. О. Коваль читає курси "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки", "Вимірювальні перетворювачі", "Вимірювальні алгоритми засобів вимірювальної техніки".  Значну увагу приділяє інтенсифікації навчального процесу за рахунок впровадження передових технологій навчання і компьютеризації як навчального процесу так і засобів вимірювальної техніки. Є автором навчальних курсів для підготовки бакалаврів "Вимірювальні перетворювачі", "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки" та "Вимірювальні алгоритми засобів вимірювальної техніки". Ним були розроблені робочі програми та методичні рекомендації для  вивчення цих курсів.

Під керівництвом А. О. Коваля студенти вивчають і поглиблюють навички в сучасних методах проектування та дослідження вимірювальних перетворювачів. З використанням методу комплексування датчиків студенти всебічно вивчають методи підвищення метрологічної надійності, точності та достовірності вимірювань фізичних величин.

А. О. Коваль активно впроваджує в навчальний процес пакет програмного забезпечення LabView для систем збору та обробки  результатів вимірювань. Впровадження в навчальний процес LabView дозволило проводити комплексні  дослідження датчиків вимірювальних систем, створювати багатофункціональні віртуальні вимірювальні прилади,  проводити експерименти з дослідження режимів роботи вимірювальних сенсорів, давачів.

Основним напрямком наукової і навчальної діяльності доц. А. О. Коваля є розробка інтелектуальних просторово розподілених вимірювальних інформаційних систем, а також дослідження методів кластеризації вимірювань з використанням нейронних мереж з метою вдосконалення структурних елементів вимірювальної системи, класифікації даних вимірювань. А. О. Коваль є автором монографії "Просторово розподілені інтелектуальні вимірювальні інформаційні системи" та  підручника "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки".

Доцент А. О. Коваль керує науково-дослідною роботою студентів. Під його керівництвом було виготовлено 5 експонатів та 7 пакетів прикладних програм, які демонструвались на наукових виставках ХНАДУ. Доцент А. О. Коваль – автор 37 наукових праць (зі списком основних публікацій можна ознайомитися на ресурсі Google Академія), у тому числі ряду навчальних посібників.

To top