Company WIRTGEN UKRAINE Plant "Svet Shakhtar"
Company "Моторимпекс" Kharkiv Plant "Mashgidprivod"
Brandenburg Technical University Lodz University of Technology
Kragujevac University
Kharkiv IT cluster IPMash NAS of Ukraine
IT Company Epam IT Company Nixsolutions
Blockchain platform Boca Chica IT company HAPI.ONE