Програма стратегічного розвитку механічного факультету ХНАДУ на період 2017-2022 рр.

Головними напрямками розвитку факультету є:

1.     Збільшення контингенту студентів;

2.     Покращення кадрового забезпечення;

3.     Розвиток лабораторної бази спеціальностей;

4.     Впровадження дуальної форми освіти;

5.     Розширення міжнародного співробітництва у освітній і науковій діяльності.

 

Збільшення контингенту студентів.

 

Станом на 01.10.17 контингент факультету складав 997 студентів. Найвищий показник мала спеціальність 133 «Галузеве машинобудування». 

 Розподіл контингенту по спеціальностям у 2017 році 

 Протягом  п’яти років треба досягнути збільшення чисельності студентів до 1200 чоловік. При цьому темп збільшення повинен бути не менш як 50 чоловік на рік. Відповідно по спеціальностям у 2022 році треба досягти показників:

 • 133 «Галузеве машинобудування» (М) – 530 студентів;
 • 151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» (МА) – 180;
 • 152 «Метрологія і інформаційно-вимірювальні технології» (ММ) - 115;
 • 132 «Матеріалознавство» (МС) – 115;
 • 122 «Комп’ютерні науки» (МК) – 160;
 • 121 «Програмна інженерія» (МП) – 100.

За рахунок покращення профорієнтаційної роботи треба збільшити прийом на перший курс не менше ніж:

 • 133 «Галузеве машинобудування» (М) – 110 абітурієнтів;
 • 151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» (МА) – 50;
 • 152 «Метрологія і інформаційно-вимірювальні технології» (ММ) - 25;
 • 132 «Матеріалознавство» (МС) – 25;
 • 122 «Комп’ютерні науки» (МК) – 40;
 • 121 «Програмна інженерія» (МП) – 20.

Збільшення контингенту студентів може бути отримано не тільки за рахунок покращення профорієнтаційної роботи, а і за рахунок відкриття нових спеціальностей з ліцензованим обсягом не менше як 30 осіб щорічно. Спеціальності 132 і 152 потребують збільшення ліцензованого обсягу до 30 студентів. Так на 2020 рік заплановано відкриття спеціальності 035 за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика» кафедрою іноземних мов. Кафедрі інженерної і комп’ютерної графіки протягом 2020/21 навчального року слід визначитися щодо відкриття спеціальності за профілем її професійної діяльності. У 2021 році треба підготувати всю необхідну методичну документацію для отримання ліцензії і прийому студентів на перший курс.

Ще одним напрямком можливого підвищення контингенту студентів є прийом іноземних громадян. Факультет визначився с технологією роботи зі студентами іноземцями. Для ефективного навчання іноземних студентів треба формувати окремі групи чисельністю від 10¸15 осіб до 20¸25, але не більше. Першочергове завдання поставлено кафедрі будівельних і дорожніх машин, забезпечити прийом іноземних студентів в окремі групи на спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» по рокам:

 • 2018 рік – 1 група (10 осіб);
 • 2019 рік – 2 групи ( по 10 осіб, одна з англійською мовою навчання);
 • 2020 рік – 2 групи (по 15 осіб, одна з англійською мовою навчання);
 • 2021 рік – 2 групи (по 20 осіб);
 • 2022 рік – 2 групи (по 25 осіб).

 

 

  План збільшення контингенту до 2022 року

 

 

План збільшення контингенту до 2022 рокупо спеціальностям

Покращення кадрового забезпечення.

Аналіз кадрового забезпечення кафедр механічного факультету показує, що станом на 01.10.17 на кожній кафедрі виконуються нормативні вимоги МОН України, щодо питомої ваги викладачів зі ступенями та званнями. При реалізації програми «Кадри» протягом 2018-2022 років питома вага викладачів, що мають вчені ступені та звання повинна досягти наступних показників по кафедрам: БДМ, АКІТ, МБЖД, КТМ, ТММ – 100%, ІКГ – 90 %, іноземних мов – 75 %. При цьому кожна кафедра факультету буде мати завідувача зі ступенем доктора наук. Резерв докторів будуть мати кафедри БДМ, АКІТ, МБЖД, КТМ, ТММ, ІКГ. На кафедрі іноземних мов треба визначитися з претендентами на виконання докторських дисертацій за професійним спрямуванням

 

 Таблиця 1 – Програма «Кадри» 2018-2022

 

Захист докторських дисертацій

Захист кандидатських дисертацій

Атестат професора

Атестат доцента

Кожній кафедрі треба поставити завдання (крім отримання відповідних дипломів і атестатів) підвищення кваліфікації викладачів, в першу чергу у напрямку покращення мовної підготовки. На кожній кафедрі треба забезпечити підготовку викладачів для отримання сертифікатів В2 з іноземної мови (переважно англійської). Також треба звернути особливу увагу на якість викладання дисциплін державною мовою. Ті викладачі, які мають певні проблеми у цьому питанні, повинні пройти додаткове навчання і отримати залік.

Другим напрямом підвищення кваліфікації  мають стати більш тісні зв’язки викладачів випускових кафедр з виробничими підприємствами. Кожен викладач повинен мати свій особистий базовий об’єкт, на якому будуть проводитися практики, або індивідуальні стажування студентів і викладачів, а в 11 семестрі бажано забезпечити студента першим робочим місцем роботи саме на цьому підприємстві.

 

Третій напрям передбачає проходження викладачами закордонних стажувань.  Для цього треба суттєво розширити коло зарубіжних партнерів. Крім Лодзинської політехніки, підприємств концерну Wirtgen, технічних університетів Котбуса і Магдебурга (Німеччина), з якими вже встановлені договірні взаємовідносини, треба забезпечити пошук та заключення відповідних угод між МФ ХНАДУ і закордонними партнерами.

Розвиток лабораторної бази спеціальностей

На факультеті встановлено курс на розвиток матеріально-технічної бази за рахунок допомоги випускників, а також виготовлення лабораторного обладнання силами студентів.

Планові завдання по кафедрам факультету:

Кафедра технології матеріалів і матеріалознавства:

 • оновлення обладнання лабораторії термічної обробки металів (ауд.015) – 2018р.;
 • модернізація устаткування в лабораторії зварювання (ауд.009) –2019р.;
 • оснащення лабораторії металографічних та електромікроскопічних досліджень (ауд.129) 3D принтером Easythreed Nano – 2020р.

Кафедра метрології та безпеки життєдіяльності:

 • підготовка приміщення (ауд.409) під лабораторію електрофізичних вимірювань – 2018р. ;
 • оснащення лабораторії вимірювальних інформаційних систем обладнанням, що забезпечує проведення навчальних досліджень відповідно до програми дисципліни – 2019р. ;
 • підготовка приміщення (ауд.311) під лабораторію вимірювальних перетворювачів – 2020р. ;
 • оснащення лабораторії вимірювальних перетворювачів необхідним устаткуванням – 2021р. ;
 • модернізація лабораторії охорони праці (ауд.304) – 2022р.

Кафедра будівельних і дорожніх машин:

 • відновлення працездатності скрепера ДЗ-87 (УНВБ механічного факультету) - 2018р. ;
 • провести ремонтні роботи в лабораторії підйомно-транспортних машин (ауд.206) – 2019р. ;
 • розробка та виготовлення стенду мобільного підйомника з робочою платформою (УНВБ МФ) – 2020р.

Впровадження дуальної освіти у навчальний процес

         Заключити угоди з підприємствами машинобудівного комплексу України, які протягом декількох років були замовниками МФ ХНАДУ, а саме машинобудівний завод «Світло шахтаря», Харківський тракторний завод, завод Машгідропривід, Моторімпекс та інші – 2020р.

         Провести профорієнтаційну роботу щодо залучення абітурієнтів 2020 року прийому на навчання та роботу на відповідних підприємствах за дуальною системою навчання – січень-червень 2020р.

         Розрорбити індивідуальні навчальні плани для студентів, що будуть навчатися за дуальною системою у якості експерименту. Передбачити використання методичних розробок кафедри щодо дистанційної форми навчання у цьому процесі – 2020/2021 навч.рік.

         Експеримент провести на спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Обговорити на науково-методичних семінарах та на засіданні Вченої ради механічного факультету результати навчального процесу за дуальною системою.

 

         Протягом 2020-2021 навчального року ознайомитися з досвідом роботи ЗВО Харківська політехніка ХПІ, УкрДАЗТ, Харківський аерокосмічний університет за дуальною системою навчання та прийняти відповідні рішення щодо впровадження такої форми навчання під контролем Міністерства освіти і науки України.

Розширення міжнародного співробітництва у освітній і науковій діяльності.

Треба посилити роботу по договору з Лодзинською політехнікою, добитися щорічного одержання дипломів європейського зразка у кількості не менше як 3-х за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». У подальшому треба мати не тільки узгоджені навчальні плани, а й плани наукової співпраці, плани стажування, плани культурних і спортивних заходів. На сьогодні співпрацюють з лодзинською політехнікою тільки дві кафедри: будівельних і дорожніх машин та іноземних мов. До цієї роботи повинні підключитися усі інші випускові кафедри. Серед інших завдань на  5 років слід розглядати як одне з першочергових це розширення кола партнерів з числа вищих навчальних закладів. Претендентами на таку співпрацю  є: Вільнюський технічний університет ім. Гедемініса (Літва), машинобудівний факультет технічного університету м. Кралєво (Сербія), технічний університет м. Котбус (Німеччина), та деякі інші.

 

Стратегічним напрямком міжнародної діяльності факультету є наукові обміни з фахівцями відповідних галузей. Цю роботу слід розпочинати з тими партнерами, які вже названі, але цей перелік повинен бути значно ширшим. В першу чергу слід звернути увагу на можливість публікацій у закордонних виданнях, що входять до міжнародних науково метричних баз даних, при цьому пріоритет віддавати Scopus. Планові завдання на  5 років по кафедрам такі:

 

                Публікації у закордонних виданнях (Scopus)

Працевлаштування.

Протягом останніх 10 років факультет забезпечує 100%  працевлаштування випускників бюджетної форми навчання. Серед постійних замовників і роботодавців такі відомі  в Україні підприємства як Харківський тракторний завод, машинобудівний завод «Світло шахтаря» корпорації Corum group, завод імені В.О.Малишева, Крюковський вагонобудівний завод, автоскладальне підприємство «Кобальт», НПП «Гідромодуль»,  НПО «Моторімпекс», машинобудівні заводи концерну «Інкоммаш»: Машгідропривід, завод будівельних і комунальних машин, завод транспортного обладнання і багато інших підприємств машинобудівного комплексу України.  Крім цього випускники механічного факультету працюють у силових структурах ВСУ, національної поліції, СБУ, МВС тощо.

 

Для покращення системи працевлаштування випускників треба суттєво розширити і обновити угоди з підприємствами і установами, які розраховують на подальше працевлаштування  випускників факультету. В цих угодах треба передбачити дієву участь потенційних роботодавців у проведенні виробничих практик і стажувань, а також сприяння закордонним стажуванням студентів на передових підприємствах та навчальних закладах. Слід вимагати від підприємств матеріально-технічної підтримки навчального процесу за рахунок передачі навчальному закладу зразків своєї продукції, технологічного обладнання, ліцензованих програмних продуктів для комп’ютерного супроводу виробничих процесів з метою наближення навчального процесу до вимог сучасного виробництва.

To top