ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЛОЛОГІЯ (ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА)»

З метою широкого обговорення освітньо-професійної програми «Філологія (Прикладна лінгвістика)» першого рівня вищої освіти 22 листопада 2021 р. відбулась онлайн-зустріч гаранта програми, членів проєктної групи, роботодавців, випускників подібних ОПП, викладачів.

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика взяли участь кандидат філологічних наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу ХНУ ім. В. Н. Каразіна Медвідь М. М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» Богдан Ж. Б., директор турагенції «Калейдоскоп подорожей» Бурлаєнко Т. Ю., комерційний директор ТОВ «ХАРЗБУТ» Созикін М. В., декан механічного факультету, професор Кириченко І. Г.; гарант освітньо-професійної програми доцент Новікова Є. Б., члени проектної групи професор Саєнко Н.В., доцент Скрипник Н. С., науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов: Чевичелова О. О., Понікаровська С. В., Руденко Н. В., Фандєєва А. Є., Созикіна Г. С., Борзенко О. П., Шамрай О. В., Коваленко А. В., випускники спеціальності «Прикладна лінгвістика» Ардюкова М. П., Радченко Н. В., Позднякова О. В. та інші.

Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості розробленої освітньо-професійної програми, її структурній та логічній побудові, переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань з прикладної лінгвістики.

На завершення зустрічі учасники підкреслили важливість забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та підготовки фахівців з прикладної лінгвістики конкурентоспроможних на ринку праці.

To top