Вдячність!

Відмінниця навчання , студентка 4-го курсу ХНАДУ зі спеціальності

"Матеріалознавство" Гнатюк Анастасія передала директору

Клугино-Башкирівського ліцею подяку від ректората Харківського

національного автомобільно-дорожнього університету за якісну

підготовку абітурієнтів.

To top