У 2012 році механічному факультету ХНАДУ виповнилося 60 років. Факультет був створений на базі двох спеціальностей, переданих в ХАДІ з Харківського інженерно-будівельного інституту ще в 1947 році. Першим деканом механічного факультету в 1952 році став Андрій Михайлович Холодов - учасник Великої Вітчизняної війни, згодом доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Саме його ім'я сьогодні носить кафедра будівельних і дорожніх машин, яку він очолював понад 20 років. Надалі факультетом керували Костянтин Пилипович Абросимов, один з конструкторів легендарного танка Т-34 (1955-1964 р.р.), Сергій Миколайович Дерев'янко (1965-1968г.г.), Георгій Миколайович Кузнецов (1965-1981г.г.), 15 років факультетом керував Володимир Петрович Ємельянов - професор, кандидат технічних наук, на долю якого випали найбільш складні роки, пов'язані з перебазування полігону, будівництвом нового навчального корпусу, переведенням освітнього процесу на нові навчальні плани. З 1996 року деканом механічного факультету працює автор цієї статті Ігор Георгійович Кириченко.

Механічний факультет завжди був орієнтований на підготовку фахівців для машинобудівного комплексу і дорожнього будівництва СРСР і України. Діапазон знань, одержуваних у процесі навчання на всіх спеціальностях факультету, високий рівень теоретичної та практичної підготовки дозволяє не тільки проектувати і експлуатувати дорожньо-будівельну техніку, а й вирішувати будь-які інші науково-технічні завдання. Факультет забезпечує можливість працевлаштування у всіх сферах народного господарства України. Сьогодні випускників факультету можна зустріти на керівних постах в органах державної влади, великих промислових підприємств і будівельних організацій в Україні, країнах СНД, а також у багатьох країнах Європи, Америки, Африки.

Факультет активно співпрацює з машинобудівними підприємствами України, такими як Новокраматорський машинобудівний завод, Крюківський вагонобудівний завод, Харківськими заводами ХТЗ ім. Малишева, «Світло шахтаря», Машгідропривід, ХЗТО, ЗАТ «Манометр», НВП «Кобальт» та іншими. Найбільш ефективне співробітництво склалося між механічним факультетом і ХМЗ «Світло шахтаря». В результаті цієї співпраці створено навчально-науково-виробничий комплекс. Завдяки ініціативі та увазі з боку ректора ХНАДУ професора Туренко Анатолія Миколайовича і генерального директора заводу Висоцького Геннадія Васильовича цей комплекс забезпечує не тільки підготовку інженерних кадрів для заводу, але і виконання науково-дослідних робіт, підвищення кваліфікації, як співробітників заводу, так і професорсько-викладацького складу ВНЗ.

Успіхи факультету визначаються плідною діяльністю кафедр і в першу чергу випускаючих. Флагманом факультету є кафедра будівельних і дорожніх машин, яка була заснована в 1936 році і готувала інженерів механіків по будівельним і дорожнім машинам ще в довоєнний період. У післявоєнний період кафедру очолювали С.Б.Пінтер, А.М.Холодов, В.І.Сухінін, В.В.Нічке, Л.В.Назаров, В.А.Шевченко. Зараз кафедрою завідує доцент, кандидат технічних наук Шевченко Валерій Олександрович. Сьогодні ця кафедра укомплектована висококваліфікованими викладачами, 80% яких мають вчені ступені і звання. Кафедра залучає для читання лекцій і виконання дипломного проектування відомих в Україні та за кордоном докторів технічних наук, професорів Л.А.Хмару, О.В.Грігорова, І.А.Емельянову, А.П.Нестерова та ін. Золотими літерами в історії кафедри записані імена Соломона Борисовича Пінтера, Бориса Тимофійовича Бесєдіна, Андрія Михайловича Холодова, Михайла Володимировича Буніна, Георгія Миколайовича Кузнецова, В'ячеслава Івановича Сухинина, Володимира Никифоровича Кірєєва, Бориса Гнатовича Вощенко, Леоніда Володимировича Назарова, Вільгельма Вільгельмовича Ничке, які до останніх днів свого життя були членами кафедри і передавали свій неоціненний творчий досвід новим поколінням викладачів і студентів.

З 1962 по 1988 рік кафедрою керував Андрій Михайлович Холодов, який в 1968 році захистив докторську дисертацію і сформував кілька перспективних наукових напрямків. Ці наукові напрямки очолили доценти кафедри М.В.Бунін, С.Н.Деревянко, В.К.Руднев, В.В.Нічке і Л.В.Назаров. У 1978 році В'ячеслав Костянтинович Руднєв захистив докторську дисертацію і очолив новостворену кафедру експлуатації будівельних і дорожніх машин. З 1993 по 1996 рік цією кафедрою завідував кандидат технічних наук, професор Леонід Володимирович Назаров. На початку 1988 року А.М.Холодов передав повноваження завідувача кафедрою Вільгельму Вільгельмовича Ничке, який в цьому ж році успішно захистив докторську дисертацію і продовжував керувати кафедрою до 1996 року. У 1996 році названі кафедри були об'єднані, і завідувачем кафедри був призначений Л.В.Назаров. Під керівництвом професора Л.В.Назарова група викладачів і студентів активно працювала над створенням першого вітчизняного автогрейдера ДЗК-250 і уніфікованого з ним навантажувача ПФ-04 на Крюківському вагонобудівному заводі. Результатом цих досліджень і розробок був успішний захист докторської дисертації в 1998 році.

З 2006 по 2008 рік кафедрою завідував випускник механічного факультету, учень Л.В.Назарова, кандидат технічних наук, доцент Валерій Олександрович Шевченко. У 2008 році для завідування кафедрою був запрошений доктор технічних наук, професор Венцель Євген Сергійович, який раніше працював на цій кафедрі. За короткий проміжок часу професору Е.С.Венцелю вдалося сконцентрувати роботу кафедри в напрямку підготовки кадрів вищої кваліфікації. За його активного сприяння і участю відбулися захисти кандидатської та 2-х докторських дисертацій, здані до ради ще 2 кандидатські дисертації, активно працює аспірантура. Матеріальна база кафедри будівельних і дорожніх машин не обмежується аудиторних фондом і лабораторіями в корпусі механічного факультету. У розпорядженні цієї кафедри полігон дорожньо-будівельної техніки. На полігоні представлені музейні експонати машин і устаткування, а також сучасні засоби механізації, на яких студенти проходять практичну підготовку і набувають навички управління цими машинами. Полігон дорожньо-будівельної техніки був створений ще в довоєнний період, а в 1986 році був перебазований з селища Артема в 519 м / р. Сьогодні полігоном керує випускник механічного факультету, досвідчений інженер і наставник молоді Микола Петрович Сотников.

Сьогодні механічний факультет це 800 чоловік студентів, 100 викладачів, 4 напрямки підготовки, 6 спеціальностей, 7 кафедр. Факультет пам'ятає свою історію, успішно вирішує поточні завдання і впевнено дивиться в майбутнє.