Кандидатські дисертаційні роботи

№ п.п. Призвіще, ім'я та по батькові Назва Рік
1 Саєнко Наталія Віталіївна "Періодична преса як засіб оволодіння іноземною мовою студентами вищих технічних навчальних закладів" 2003
2 Руденко Наталія Всеволодівна "Формування міжособистісних взаємин студентів вищих технічних навчальних закладів у позанавчальній виховній діяльності на засадах гендерного підходу" 2012
3 Борзенко Олександра Павлівна "Організація дистанційного навчання студентської молоді в Канаді" 2014
4 Новікова Євгенія Борисівна "Інноваційні семантико-словотвірні процеси в похідних прикметниках сучасної української мови" 2015
5 Скрипник Наталія Станіславівна "Формування суб'єктної позиції студентів вищих технічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності" 2015
6 Фандєєва Аліна Євгенівна "Формування мотиваційного механізму в системі стратегічного управління людськими ресурсами підприємств" 2015
7 Созикіна Ганна Сергіївна