Збірник наукових праць

Наприкінці 2021-2022 навчального року побачив світ черговий випуск збірника наукових праць, що його щорічно видає кафедра іноземних мов ХНАДУ – «Студентство. Наука. Іноземна мова» №14 (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія ХК № 1495-236Р від 29.12.2008 року).

Цього року збірник складається з однієї частини, в якій подано іноземними мовами результати наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих науковців у різних галузях знань, що можуть зацікавити світову наукову спільноту.

Регулярні публікації робіт допоможуть виявити талановиту студентську молодь, здатну брати участь у міжнародному професійному, науковому та освітньому обміні та втілювати одержаний досвід у розвиток передових технологій.

Щиро запрошуємо до публікації у збірнику «Студентство. Наука. Іноземна мова» наступного року!