Zoom-конференція кафедри іноземних мов

6 травня 2020 року кафедра іноземних мов взяла участь у 84-ій науково-технічній та науково-методичній конференції університету онлайн за допомогою технології Zoom.

Були заслухані доповіді учасників від різних ЗВО України, зокрема ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, ХНТУСГ ім. П. Василенка, ХНУ ПС імені Івана Кожедуба, ХТЕІ КНТЕУ, ХДАК, Національного університету "Запорізька Політехніка", Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, а також зарубіжних учасників (Польща, Молдова, США, Німеччина).