Аврунін Григорій Аврамович
доцент, кандидат технічних наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

доцент кафедри будівельних та дорожніх машин ім. А.М. Холодова  ХНАДУ,  кандидат технічних наук  з 1986 р. за спеціальністю    05.02.02 «Машинознавство та деталі машин», тема дисертації «Методи зниження втрат потужності в вузлах тертя гідромоторів», старший  науковий   співробітник  з 2001р. за  спеціальністю    «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати» .

         Аврунін Г.А. проводить  заняття з наступних навчальних дисциплін:

-         Гідравліка та гідропневмопривод;

-         Проектування та випробування гідроприводів;

-         Гідропневмоавтоматика.

Заняття проводяться з використанням учбових стендів фірми «Фесто»,  натурних гідропристроів та відеофільмів. 

         Аврунін Григорій Аврамович має великий досвід наукової роботи та є автором  навчальних посібників, підручника та монографії,  150 статей  і  стандартів  в галузі  гідропривода  та  33  патента та  авторських  свідоцтв  на винаходи.  Всі  друковані  роботи  виконані  за тематикою  «Об’ємний гідропривод,  гідромашини, гідропристрої та   кондиціонери робочої  рідини.

         До роботи в ХНАДУ Аврунін Г.А. працював в ЗАО «НДІГідропривод» замісником директора  по науково-дослідним роботам  та  конструкторському бюро   ім. О.О. Морозова замісником головного конструктора по гідроприводам та трансмісіям.

         Під керівництвом  Г.А. Авруніна  були розроблені вперше в СНГ  шарикові радіальнопоршневі гідропередачи  для спеціальних  машин та  гідроприводи обертання шнеків дифузійних апаратів для переробки цукрового буряку, проведена модернізація  радіальнопоршневих ексцентрикових гідромоторів типу МРФ, які випускаються   більш ніж 25 років по наступний час. В останні роки  Аврунін Г.А приймав участь в створенні безступінчастої двопотокової трансмісії для колісного трактора ХТЗ.           

 Аврунін Г.А.  – навчальна література з  дисциплін, що викладаються:

1.  Объемный гидропривод и гидропневмоавтоматика: учеб­ное пособие / 

Г. А. Аврунин, И.В. Грицай, И. Г. Кириченко и др. – Харьков:  ХНАДУ, 2008.

– 412 с.

         2. Аврунин Г.А. Методические указания   к контрольным  работам по объемному гидроприводу и гидропневмоавтоматике  /  Г. А. Аврунин, В. А. Шевченко, О. В. Щербак.  –  Харьков:  ХНАДУ, 2008. – 104 с.

         3. Аврунін Г.А. Основи об’ємного гідропривода і гідропневмо­автома­тики: навчальний посібник / (Г. А. Аврунін,  І. Г.  Кириченко, І. І. Мороз); під ред. Г. А. Авруніна. – Харків : ХНАДУ, 2009. – 424 с.

         4. Аврунин Г.А. Гидравлическое оборудование строительных и дорожных машин: учебное пособие / (А. Г. Аврунин, И. Г. Кириченко, В. Б. Самородов); под ред. Г. А. Аврунина. –  Харьков:  ХНАДУ, 2012. – 464 с.       

          5. Аврунин Г.А. Эксплутация гидравлического оборудования строительных и дорожных машин: учебное пособие / (А. Г. Аврунин, И. Г. Кириченко, В. Б. Самородов); под ред. Г. А. Аврунина. –  Харьков:  ХНАДУ, 2013. – 438 с. 

          6. Аврунин Г.А.  Гідравлічне обладнання  будівельних та дорожніх машин: підручник / (Г. А. Аврунін, І. Г. Кириченко, В. Б. Самородов); під ред. Г. А. Авруніна. –  Харків:  ХНАДУ, 2016. – 438 с.

7. Монография «Гидрооборудовавние мобильных подъемников с  рабочими  платформами» ( И.Г. Кириченко, Г.А. Аврунин, В.Б. Самородов, А.В. Ярыжко) ХНАДУ, 2018. – 297  с.

 8. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Проектування та випробування гідроприводів» (розділ теми 2 лекційного курсу  «Моделювання динамічних процесів в об'ємному гідроприводі»).  З.Я. Лурьє, О.І. Гасюк, Є.Н. Цента, Г.А. Аврунін, ХНАДУ, 2019. – 60 с.