Фідровська Наталія Миколаївна
професор, доктор технічних наук
Рівень наукової та професійної активності
Ідентифікатори вченого:
WoS ResearcherID
ScopusID
Google ScholarID
ORCID ID
Irbis-nbuv ID

     Н.М.Фідровська закінчила Криворізький гірничорудний інститут в 1974 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні станки і інструмент» і отримала кваліфікацію інженер-механік. З 1978 р. працювала в Українському заочному інституті, де в 1984 р. закінчила аспірантуру  під керівництвом проф., д.т.н. Б.С.Ковальського. В 1987 р. захистила дисертацію на тему «Совершенствование конструкции и технологии изготовления крановых барабанов и обеспечение их устойчивости»  та отримала ступінь кандидата технічних наук за спец. 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». В 1995 р. отримала вчене звання доцента кафедри підйомно-транспортних машин і прикладної механіки. В 2005 р. Фідровська Н.М. була обрана членом-кореспондентом Підйомно-транспортної Академії наук України. З 2005 по 2009рр. очолювала кафедру промислового і автомобільного транспорту в Українській інженерно-педагогічній академії.

     В 2012р. Н.М.Фідровська захистила дисертацію «Нові концепції розрахунків кранових барабанів» та отримала ступінь доктора технічних наук за спец. 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». В 2013р. очолила спеціалізовану вчену раду К 64.108.02 в Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». В 2014р. отримала вчене звання професора кафедри металоріжучого обладнання та транспортних систем.

       Зараз Ф.М.Фідровська працює професором кафедри будівельних та дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету і очолює спеціалізовану вчену раду К 64.059.03 за спеціальністю 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». З 2014 по 2018рр. була головним редактором фахового збірника наукових праць «Машинобудування». Стаж науково-педагогічної діяльності 35 років.

     Загальний обсяг наукових та навчально-методичних праць -238, з них монографій -4, навчальних посібників -14, наукових статей – 140, з них 3 в SCOPUS, патентів-5.

      Під її керівництвом було захищено 6 кандидатські дисертації, зараз нею готується 3 аспіранти і 1 докторант.

      Вона була керівником 4-х  завершених науково-дослідних робіт.