Научная деятельность

 

Направления научной деятельности кафедры:  

  1. Разработка информационно-коммуникационных технологий для анализа и синтеза распределенных телематических транспортных систем;
  2. Разработка интеллектуальных мехатронных систем автомобиля, систем автомобильной спутниковой навигации и связи;
  3. Информационные технологии в проектировании;
  4. Системный анализ и теория оптимальных решений на транспорте;
  5. Информационные технологии в образовании;
  6. Управление ІТ -проектами;
  7. Разработка программного обеспечения.

 

Под руководством докторов наук, профессоров Алексеева Олега Павловича и Никонова Олега Яковлевича работает аспирантура.

За последние годы важнейшим научной темой на кафедре был научно-технический проект по разработке важнейших новейших технологий по государственному заказу «Разработка и внедрение информационно-коммуникационной технологии движения наземного транспорта крупных городов».

 

За останні роки на кафедрі комп’ютерних технологій і мехатроніки виконано державні замовлення на найважливіші науково-технічні розробки, держбюджетні науково-технічні проекти Міністерства освіти і науки (МОН) України, господарські наукові договори:

1. «Теорія розвитку інформаційної інфраструктури транспортних систем», 2010-2012рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0110U001166, науковий керівник проф. Алексієв О.П.

2. «Розроблення та впровадження інформаційно-комунікаційної технології руху наземного транспорту великих міст», 2011-2012рр. державне замовлення на найважливіші науково-технічні розробки (Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України), №ДР0111U005942, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

3. «Теорія інформаційного аналізу та синтезу розподілених телематичних транспортних систем», 2013-2015рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0113U000179, науковий керівник проф. Алексієв О.П.

4. «Розроблення та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для мехатронних і навігаційних систем броньованих колісних та гусеничних машин», грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2015р. (Указ Президента України від 30 липня 2015р. №637), №ДР0115U004772, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

5. «Розроблення та впровадження інтегрованих інтелектуальних автомобільних інформаційно-управляючих систем», 2015-2016рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0115U003267, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

6. «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі України за рахунок підвищення ефективності віртуального управління процесами транспортного обслуговування», 2016-2017рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, науковий керівник проф. Алексієв О.П.

7. «Розроблення інформаційно-комунікаційної технології інтелектуального керування наземними безпілотними багатоцільовими транспортними засобами», 2017-2018рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0117U002405, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

8. «Розробка інтелектуальних інформаційно-керуючих технологій для дизельного двигуна у сукупності з генераторним устаткуванням: функціональні і структурні схеми, алгоритми керування», 2017р., замовник Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України (Державний фонд фундаментальних досліджень України), №ДР0117U006525, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

9. «Розробка інтелектуальних інформаційно-керуючих технологій для дизельного двигуна у сукупності з силовою передачею: параметричний синтез системи паливоподавання», 2018р., замовник Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України (Державний фонд фундаментальних досліджень України), №ДР0118U007010, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

10. «Проведення випробувань програмних модулів для аналізу динаміки та міцності корпусних композитних елементів з наноармуванням», 2020р., замовник Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України (Державне замовлення на найважливіші науково-технічні розробки), №ДР0120U102963, науковий керівник проф. Ніконов О.Я.

11. «Розроблення методів і засобів підвищення довговічності та енергоефективності двигунів для броньованої техніки на основі конвергенції технологій», 2020-2021рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, №ДР0119U001298, виконавці проф. Ніконов О.Я., доц. Шуляков В.М., Пронін С.В.

12. «Розробка інтелектуальних технологій підвищення довговічності та енергоефективності мехатронних систем для броньованої техніки», 2022-2023рр. держбюджетний науково-технічний проект МОН України, виконавці проф. Ніконов О.Я., доц. Шуляков В.М., Пронін С.В. 

 

Научные связи 

Кафедра имеет прочные научные связи со многими известными научно-исследовательскими и учебными заведениями, такими как Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского «ХАИ», Национальный технический университет «ХПИ», Харьковский национальный университет радиоэлектроники «ХНУРЭ», ГП «Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт», НТУУ «КПИ», НТУ «Национальный транспортный университет», НАУ «Национальный авиационный университет».

Совместные научные исследования по направлению «Информационно-коммуникационные технологии для интеллектуальных транспортных средств и систем» проводятся с Университетом Бургундии, город Невер, Франция.

Совместные научные исследования проводятся с Каунасским Университетом, город Каунас, Литва.

Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт

у 2018/2019 навчальному році студенти:

1) Тресницький Владислав Олександрович, група МІ_м-18-11, отримав диплом переможця 2 ступеня з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», тема «Розробка мобільного додатку для пошуку майстра «Helper» (базовий ЗВО Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

2) Дроздик Євгеній Володимирович, група МІ_м-18-11, отримав диплом переможця 3 ступеня з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», тема «Розробка мобільного додатку інформаційної системи з технологією інтерактивної візуалізації» (базовий ЗВО Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

3) Іващенко Микита Олександрович, група МП-31-17, отримав диплом переможця 3 ступеня із напрямку «Інформатика і кібернетика», спеціальність «Системи та засоби штучного інтелекту», тема «Розроблення інтелектуальної бортової інформаційної системи безпілотного транспортного засобу на основі фазі-архітектури» (базовий ЗВО Вінницький національний технічний університет).

у 2019/2020 навчальному році студент:

Пономарьов Андрій Євгенійович, група МК-51-19, отримав диплом переможця 3 ступеня з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», тема «Розробка системи попередження зіткнень на ділянках доріг з обмеженою видимістю» (базовий ЗВО Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 

у 2021/2022 навчальному році студент: 

1) Ніконов Дмитро Олегович, група МП-41-18, отримав диплом переможця 3 ступеня з всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» з компетенції «роботи на верстатах з програмним керуванням».