КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

Роботи виконані на кафедрі метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: 

  1. Поляков Євген Олександрович "Удосконалення методів зменшення динамічних похибок датчиків" (2014р.). 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.
    Науковий керівник - доктор технічних наук, професор, Полярус Олександр Васильович, завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності.
  2. Коваль Андрій Олександрович "Удоконалення методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску" (2016р.). 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.
    Науковий керівник - доктор технічних наук, професор, Полярус Олександр Васильович, завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності.
  3. Медведовськая Яна Сергіївна "Вдоконалення методів визначення вхідного сигналу нелінійного інерційного вимірювального каналу тиску" (2018р.). 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.
    Науковий керівник - доктор технічних наук, професор, Полярус Олександр Васильович, завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності.
  4. Лебединський Андрій Володимирович, “Моделі, методи та інформаційна технологія дистанційного контролю технічних об’єктів з нестаціонарними сигналами” (2021 р.), спеціальність 126 “Інформаційні технології”, науковий керівник Полярус Олександр Васильович, завідувач кафедри метрології та безпеки життєдіяльності.