Розвиток науки на кафедрі

Важко починати нову справу, особливо, коли ця справа потребує фахівців найвищої категорії та сучасного коштовного обладнання. Це насамперед відноситься до науки.

У 2007 році кафедра тільки була організована, а вже в наступному році треба проходити акредитацію. Наукових напрямів ще немає, а вже потрібно виконувати господарчо-договірні роботи. Ось чому пріоритетом в розвитку кафедри став розвиток різних наукових напрямів.

Першою господарчою науково-дослідною роботою стала робота, що проводилась за замовленням німецької фірми “Wirtgen”. Вона була присвячена гармонізації стандартів на дорожню та будівельну техніку (науковий керівник професор Кириченко І. Г., відповідальний виконавець доцент Молявко В. І.).

На протязі п’яти пройдених років були також виконані ще декілька господарчих науково-дослідних робіт: за замовленням Укравтодору з розробки методів оцінки екологічних показників доріг (науковий керівник професор Угненко Є. Б.), комунального підприємства “Харківський метрополітен” з модернізації системи вимірювання положення контактної рейки колії метрополітену (науковий керівник професор Полярус О. В., відповідальний виконавець доцент Наконечний О. А.), ПАТ завод “Світло шахтаря” з розробки методу оцінки зносу конвейера (науковий керівник професор Полярус О. В., відповідальний виконавець інженер Шляхова І. В.).

Одним з головних напрямів роботи стала розробка теоретичних основ побудови інтелектуальних вимірювальних інформаційних систем. Цьому напряму стосовно землерийно-транспортних машин була присвячена бюджетна науково-дослідна робота, яка виконувалась два роки спільно з кафедрою будівельно-дорожніх машин (науковий керівник професор Полярус О. В., відповідальний виконавець доцент Щербак О. В.). Значний внесок в розвиток цього напряму вніс доцент Коваль О. А. Велику роботу з розробки окремих питань провели аспіранти Барчан В. В., Вікторова О. В., Поляков Є. О. Окрім зазначених тем науково-дослідних робіт, велика увага приділяється іншим темам, які, безумовно, можна віднести до професійного напряму кафедри.

По-перше, це розвиток методів неконтактного вимірювання динамічних характеристик мостових споруд спільно з кафедрою мостів та будівельної механіки (керівник професор Полярус О. В., виконавець асистент Барчан В. В.), по-друге, розвиток методів компенсації динамічних похибок на основі розв’язання обернених вимірювальних задач (керівник професор Полярус О. В., виконавець асистент Поляков Є. О.), по-третє, розвиток методів нечітких вимірювань в інтересах діагностики машин (керівник доцент Коваль О. А., виконавець аспірант Вікторова О. В.), по-четверте, розвиток методів автоматичного розпізнавання дорожніх пошкоджень (керівник професор Полярус О. В., виконавець асистент Сотнікова М. М.), по-п’яте, розвиток методів оптимізації зазорів в гідрооб’ємних механічних передачах (керівник професор Полярус О. В., виконавець аспірант Токаєв В. В.).

Значна увага приділяється на кафедрі створенню теоретичних основ для сучасних вимірювальних інформаційних технологій. Так, аспірант Коваль А. О. працює над дисертацією, що присвячена цим технологіям, які реалізовані на основі нейронних мереж. Проводяться дослідження можливості використання таких технологій в інтелектуальних системах управління якістю продукції. Результати наукових розробок постійно демонструються на виставках. На щорічній виставці ХНАДУ регулярно демонструються вимірювальні і діагностичні системи, що виготовлені доцентом Ковалем О. А. спільно зі студентами. Наші викладачі та студенти регулярно виступають на міжнародних науково-технічних конференціях з доповідями.

Вверх