Відкрита лекція з дисципліни «Охорона праці»

У межах дисципліни «Охорона праці» 10 вересня 2020 року в ауд. 310 було проведене відкрите лекційне заняття на тему «Навчання з питань охорони праці»

Лекція проводилась для студентів механічного факультету за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (група: ММ-41-17). 

Питання, що розглядалися на лекційному занятті:

1. Види навчання з охорони праці.

2. Інструктажі з охорони праці.

3. Інструкції з охорони праці.

Лектор: к.т.н., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Грайворонська І.В.

Лекцію супроводжував влучно підібраний різноманітний презентаційний матеріал, що дозволило лекторові застосовувати прийоми розповіді, показу, характеристики, пояснення, коментування і зберегти стійку увагу слухачів на протязі всього заняття.

На занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри метрології та БЖД. Заняття було проведене на високому педагогічному рівні й одержало схвальні відгуки.

Вверх