Наші бакалаври!

18-19 червня на кафедрі технології металів і матеріалознавства

ім. О.М. Петриченко ХНАДУ відбувся захист 22 дипломних бакалаврських

робіт з матеріалознавства. Це наш третій випуск. Шість.робіт захищались

on-line, інші с дотриманням правил карантину захищались в універсітеті.

Усі роботи присвячені вирішенню проблем виробництва з застосуванням

сучасних методів досліджень та новітніх технологій. Роботи пройшли

рецензування на провідних підприємствах нашого міста і одержали високі

оцінки. Серед випусників шість переможців Всеукраїнських конкурсів

студентських наукових робіт. Вітаємо наших випускників! Бажаємо успішно

здати ЗНО з іноземноі мови! Чекаємо усіх в магістратурі ХНАДУ зі

спеціальності 132 "Матеріалознавство".

Вверх