Навчальні дисципліни осіннього семестру 2020/2021 навчального року

Вибір, обробка та призначення матеріалів для деталей машин

(Проф. Дощечкіна І.В., доц. Багров В.А.)                                                              

Вимірювання механічних характеристик матеріалів

(Доц. Рижков Ю.В.)            

Експертиза структури

(Доц. Протасенко Т.О., доц. Зозуля Е.В. )                        

Електротехнічні матеріали

(Доц. Лалазарова Н.О., доц. Багров В.А.)                

Історія інженерної діяльності

(Доц. Рижков Ю.В.)                                              

Матеріал. керамічних комп. і порошкових матеріалів

(Доц. Лалазарова Н.О., ас. Степанюк А.І.)                                                           

Матеріалознавство

(Проф. Дощечкіна І.В., ас. Степанюк А.І., ас. Чигрин А.О.) 

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

(Доц. Багров В.А., ас. Степанюк А.І.)                                                                    

Металознавство нероз'ємних з'єднань та їх діагностика

(Доц. Багров В.А., ас. Чигрин А.О. )                                                                       

Металообробне обладнання

(Проф. Дудукалов Ю.В.)                                          

Наноматеріали, нанотехнології і іх застосування

(Проф. Глушкова Д.Б., проф. Воронков О.І. )                                                        

Науково-дослідницька робота студентів 1 /Практичні заняття

(Доц. Рижков Ю.В.)                                                                                                 

Обладнання термічних цехів

(Доц. Протасенко Т.О., ас. Демченко С.В.)            

Сучасні методи зварювання та споріднені технології

(Доц. Багров В.А.)          

Сучасні методи неруйнівного контролю

(Проф. Дудукалов Ю.В.)                        

Сучасні методи рентгенівського аналізу

(Доц. Зозуля Е.В.)                                  

Теоретичні основи і обладнання термічної обробки (3-й курс)

(Доц. Протасенко Т.О., ас. Степанюк А.І., ас. Чигрин А.О. )                                

Теоретичні основи і обладнання термічної обробки (4-й курс)

(Доц, Протасенко Т.О., ас. Степанюк А.І., ас. Чигрин А.О. )                                

Теорія сплавів

(Доц. Дьяконенко Н.Л.)                                                                  

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (1М, 1МС)

(проф. Глушкова Д.Б., проф. Мощенок В.І., доц. Зозуля Е.В.,

доц. Костіна Л.Л., доц. Лалазарова Н.О., доц. Багров В.А.)                                  

Technology of construction materials and materials science

(Проф. Глушкова Д.Б., ас. Демченко С.В. )                                                           

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (1А, АА, АД)

(Проф. Дощечкіна І.В., проф. Мощенок В.І., доц. Багров В.А.,

доц. Костіна Л.Л., доц. Зозуля Е.В. )                                                                     

Технологія нанесення покриттів

(Проф. Глушкова Д.Б., ас. Степанюк А.І. )      

Фізичні основи, прилади і методи сучасного матеріалознавства

(Доц. Зозуля Е.В.)                                                                                                  

Фізичні основи міцності та пластичності

(Проф. Дощечкіна І.В.)                       

Кольорові метали і сплави

(Доц. Лалазарова Н.О.)                                             

Напрями підвищення якості матеріалів

(Проф. Дощечкіна І.В.)