Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві», яка відбудеться 25 листопада 2020 р. у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська (без синхронного перекладу).

Основні тематичні напрямки конференції

1. Математичне моделювання технологічних процесів.

2. Керування технічними та технологічними об'єктами.

3. Інтелектуальні системи керування та аналізу даних.

4. Робототехніка та мехатроніка.

5. Інтернет речей та вбудовані системи.

6. Інформаційні системи та технології на виробництві та в освіті.

7. Управління програмами та проектами.

8. Проблемні питання прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі та на транспорті.

Оплата участі в конференції

Організаційний внесок для участі в конференції складає 150 гривень, для здобувачів вищої освіти – безкоштовно.

Оплата приймається після повідомлення про прийняття матеріалів конференції.

Витрати на харчування і проживання учасники конференції несуть самостійно.

Оргкомітет конференції

Голова

Туренко А.М., проф., Україна, Харків

Заступники голови

Богомолов В.О., проф., Україна, Харків

Кириченко І.Г., проф., Україна, Харків

Нефьодов Л.І. проф., Україна, Харків

Члени оргкомітету

Paolo Mercorelli, Full Professor, Leuphana University, Germany

Lars Lindner, PhD, Autonomous University of Baja California, Mexico

Безкоровайний В.В., проф., Україна, Харків, ХНУРЕ

Бушуєв С.Д., проф., Україна, Київ, КНУБА

Годлевський М.Д., проф., Україна, Харків, НТУ «ХПІ»

Гурко О.Г., проф., Україна, Харків, ХНАДУ

Кононенко І.В., проф., Україна, Харків, НТУ «ХПІ»

Лобур М.В., проф., Україна, Львів, НУ «Львівська політехніка»

Невлюдов І.Ш., проф., Україна, Харків, ХНУРЕ

Ніконов О.Я., проф., Україна, Харків, ХНАДУ

Овчаренко В.Є., проф., Україна, Харків, НДТІП

Петренко Ю.А., проф., Україна, Харків, ХНАДУ

Раскін Л.Г., проф., Україна, Харків, НТУ «ХПІ»

Федорович О.Є., проф., Україна, Харків, НАУ «ХАІ»

Харченко В.С., проф., Україна, Харків, НАУ «ХАІ»

Ходаков В.Є., проф. (Україна, Херсон, ХНТУ)

Чернов С.К., проф. (Україна, Миколаїв, НУК)

Вимоги до оформлення публікацій

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів конференції у електронному вигляді на сайті електронного архіву ХНАДУ за адресою:

https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2158

Тези доповідей (обсягом 1-3 повних сторінок) оформлюються у відповідності до шаблону, що можна завантажити за наступним посиланням

https://drive.google.com/file/d/1b9K4f0PAkRZiJCo8pTqvIwJrYVRMCdO3

Кращі доповіді будуть рекомендовані для публікації у розширеному вигляді у науковому журналі «Вісник ХНАДУ», що входить до затвердженого ДАК переліку наукових фахових видань України категорії «Б», а також до міжнародних науковометричних баз даних Index Copernicus та DOAJ.

З правилами оформлення статей можна ознайомитись за посиланням:

http://bulletin.khadi.kharkov.ua/about/submissions#authorGuidelines

У публікацію можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів.

 

Подання матеріалів конференції

Для участі у конференції необхідно надіслати на e-mail оргкомітету akit.khnadu@gmail.com заявку та матеріали (тези або статтю) у форматі MS Word (.doc, .docx). Назви файлів мають відповідати прізвищу першого автора.

Назва файлів:

Заявка__прізвище першого автора

Тези_прізвище першого автора

Стаття_ прізвище першого автора

Заявка подається для кожної доповіді  обов’язково. Приклад заявки:

ЗАЯВКА

на участь у конференції

«КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ

ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

 ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

НА ТРАНСПОРТІ ТА У ВИРОБНИЦТВІ»

Прізвище:………………………………………

 Ім'я: .....................................................................

По-батькові:.........................................................

Організація:.........................................................

Посада:………………………………….………

Вчений ступінь, звання:……………….……...

* Контактна поштова адреса:……………….…

(Тел:…………………...Viber:...………………..

 E-mаil:…………………………………………..

Назва доповіді:…………………………………

 …………………………………………….…...

 П.І.Б. співавторів: ............................................

Секція конференції............................................

Форма участі (очна / дистанційна) 

Заявки на участь та тексти доповідей необхідно надіслати до оргкомітету не пізніше 10 листопада 2020 р.

Доповіді, які відповідають вимогам і надані у зазначений термін, будуть опубліковані у матеріалах конференції.

 

Адреса оргкомітету і місце проведення

м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3, ХНАДУ, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Проїзд до станції метро. «Академіка Павлова» або трамваєм №27).

Сайт конференції

https://mf.khadi.kharkov.ua/departments/avtomatizaciji-ta-kompjuterno-integrovanikh-tekhnologii/

Відповідальний секретар конференції

Ільге Ігор Генріхович, доц. кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ХНАДУ.

моб. тел.: +38(050) 40 191 69.

Е-mail: akit.khnadu@gmail.com