Всеукраїнська науково-практична конференція КІТ

 Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві» проводиться на кафедрі АКІТ ХНАДУ щорічно. Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі та індексуються Google Scholar.