Участь студентів кафедри у міжнародних програмах та проектах

1.  Аль-Дара Єлизавета  – Участь у магістерській програмі Erasmus “Smart Cities” (Великобританія, Греція, Франція) - 2019/2020 н.р.

2. Таха Мохаммед – участь у програмі Erasmus (Німеччина, Бранденбурзький університет) - 2020/2021 н.р.

Участь у наукових конкурсах та олімпіадах

2016-2017 навчальний рік

1. Корсун М.Д. Комп’ютерна технологія ергономічної оцінки середовища функціонування офісу. Науковий керівник проф. Петренко Ю.А.

2. Жирілов Євген Миколайович.Модель вибору верстата з ЧПУ з урахуванням ергономічних критеріїв, шифр «Верстат».Науковий керівник  доц. Філь Н.Ю.

3.Стоцький Віталій Олегови. Моделювання  робочого процесу робототехнічної системи на платформі Arduino. Науковий керівник доц. Плугіна Т.В.

4. Лебединський  Андрій Володимирович Порівняльний аналіз систем управління роботом маніпулятором. Науковий керівник  доц. Гурко О.Г.

Наукові публікації студентів

2020 рік

1. Петренко Ю.А., Леміш В.М. Розробка комп’ютерної технології вибору системи управління станків з ЧПУ. Комп’ютерні технології і мехатроніка : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : ХНАДУ, 2020. С. 419-421.

2. Посукан Р.В, Петренко Ю.А. Комп’ютерна технологія вибору промислових роботів для машинобудівельного підприємства. Комп’ютерні технології і мехатроніка : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : ХНАДУ, 2020. С. 413-416.

3. Петренко Ю.А., Аширов Д.В. Комп’ютерна технологія вибору апаратних засовів для автоматизованої системи дозування рідини. Комп’ютерні  технології і мехатроніка : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : ХНАДУ, 2020. С. 430-431.

4. Філь Н. Ю., Жаравін М. Розробка голосового управління для мобільного робота. Комп’ютерні технології та мехатроніка: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 травн. 2020 р. Харків, ХНАДУ, 2020. С. 146–148. dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3545

5. Філь Н. Ю., Клусович А. В. Модель вибору високонапірних мийок для АТП. Комп’ютерні технології та мехатроніка: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 травн. 2020 р. Харків, ХНАДУ, 2020. С. 244–246. dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3576

6. Філь, Н. Ю. Тенденції розвитку спеціальностей в галузі інформаційних технологій / Філь Н. Ю., Швецов Е. О. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Інформаційні системи та технології на виробництві та в освіті : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020. dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3284

7. Філь, Н. Ю. Структурна модель управління проектами ремонту / Філь Н. Ю., Нікулін Д. В. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Проблеми прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020. dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3305

8. Філь, Н. Ю. Моделювання роботи мобільного робота на базі нечіткої логіки в Matlab / Філь Н. Ю., Жаравін М. М. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Робототехніка та мехатроніка : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харків, 2020. dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3257

9. Філь, Н. Ю. Модель оцінки роботи менеджеру в умовах нечіткої інформації / Філь Н. Ю., Цвіренко М. І. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Проблеми прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020. dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3314

10. Філь, Н. Ю. Комп’ютерна технологія оцінки роботи користувача корпоративної електронної системи / Філь Н. Ю., Марченко В. В. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Проблеми прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харків, 2020. dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3313

11. Філь, Н. Ю. Вибір показників ефективності автомобільних перевезень для АТП / Філь Н. Ю., Канівець Д. В. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Проблеми прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020. dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3310

12. Філь, Н. Ю. Багатокритеріальна модель вибору мийок для автотранспортного підприємства / Філь Н. Ю., Клусович А. В. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Проблеми прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харків, 2020. dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3315

 

13. Філь, Н. Ю. Автоматизація бізнес процесів складського обліку / Філь Н. Ю., Гавріш А. В. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Проблеми прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харків, 2020. https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3309

14. Михалевич, М. Г. Ідентифікація математичної моделі елементів електромеханічної трансмісії автомобіля / Михалевич М. Г., Гурко О.Г., Ткачов Д. І. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2020. Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3213

16.  Маник, К. А. Система керування роботом ПР-2П / Маник К. А., Гурко О. Г. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Керування технічними та технологічними об'єктами : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020.  Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3233

Участь студентів у конференціях

2020 рік

У 2020 році студенти кафедри АКІТ прийняли участь у наступних конференціях

1. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві» Харків, ХНАДУ, 25.11.2020 р.

2.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Комп’ютерні технології і мехатроніка», Харків, ХНАДУ, 28.05.2020 р.

3. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах», Харків, ХНАДУ, 5-6.11.2020 р.

4. International scientific and practical conference “Science, Engineering and Technology: Global Trends, Problems and Solutions”, September 25-26, 2020, Prague, The Czech Republic.

5. The III th International scientific and practical conference «Theory, science and practice», October 05-08, 2020, Tokyo, Japan.

Всього опубліковано понад 70 тез доповідей, зокрема:

- Біньковська А.Б., Кудирко О.М., Кудирко С.С. Cистема моніторингу стану трубопровідного транспорту /  Abstracts of III International Scientific and Practical Conference,  Tokyo, Japan October 05-08, 2020. - pp. 402-405.

- Петренко Ю. А., Костиря Д. А., Аширов Д. В. Модель вибору scada-системи для автоматизації процесу дозування рідини / International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions» : Conference proceedings, September 25–26, 2020. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. - pp. 67-70. DOI: doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-1.16

- Петренко Ю. А., Посукан  Р. В. Розробка моделі вибору промислового робота / International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions» : Conference proceedings, September 25–26, 2020. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. - pp. 23-27.   DOI:  doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-2.5

 

 

Проекти студентів

Керування промисловим маніпулятором