Науково-дослідницька діяльність

За роки існування кафедра проводить активну навчально-методичну та науково-дослідну роботу, розширила та вдосконалювала матеріальну базу.

Наукова робота кафедри спрямована на розробку питань формування професійної комунікативної компетенції, що розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного і професійного середовища.

Викладачі кафедри працюють над розробкою оптимальних засобів формування трьох груп компетенцій: лінгвістичної, соціокультурної та прагматичної, що пов'язані з професійною діяльністю студентів. Лінгвістична компетенція (знання та уміння використовувати на практиці мовні одиниці) містить лексичну, граматичну, семантичну, фонологічну компетенції. Соціокультурна компетенція спрямована розвиток розуміння різних аспектів культури і мовленнєвої поведінки в професійному середовищі. Професійна комунікативна компетенція формується у студентів різних спеціальностей для реальних академічних і професійних сфер і ситуацій.

Наукові праці, посібники та методичні рекомендації, що створюються викладачами кафедри, націлені на розвиток комунікативної компетенції студентів, яка включає формування вищезазначених компетенцій, які забезпечують адаптацію тих, хто навчається, до умов міжнародної комунікації.

Пріоритетними напрямками роботи кафедри є гуманізація іншомовної освіти у світлі сучасних тенденцій гуманітаризації системи політехнічної освіти загалом, розробка методики інтерактивного навчання та ефективного здійснення міжкультурної комунікації, пошуки оптимального поєднання традиційних та інтенсивних методів навчання, вивчення та розробка методів використання сучасних інформаційних технологій, комп'ютера та Інтернету.

Загалом практично вся науково-дослідницька робота кафедри спрямована на підготовку фахівця, майбутнього повноцінного учасника процесу міжнародної інтеграції, здатного засобами іноземної мови встановлювати контакти й плідно взаємодіяти в особистісній і виробничій сферах із закордонними партнерами.

Основні напрямки діяльності

Основними напрямками діяльності кафедри є:

1. Налагодження зв'язків із закладами вищої освіти Харкова, України та інших країн;

2. Організація регулярних міжнародних наукових студентських конференцій іноземними мовами «Студентство. Наука. Іноземна мова»;

3. Підготовка студентських публікацій та видання єдиного в Україні щорічного збірника студентських наукових праць іноземними мовами за різними технічними та соціально-гуманітарними напрямами (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія ХК № 1495-236Р Головного управління юстиції у Харківській області від 26.12.2008 на видання збірника студентських наукових робіт іноземною мовою за технічними, економічними та гуманітарними напрямками під загальною назвою «Студентство. Наука. Іноземна мова»);

4. Організація щорічного міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за підтримки Харківської міської ради;

5. Організація щорічних міжнародних студентських «круглих столів» з актуальних соціально-політичних та економічних проблем;

6. Підготовка студентів до участі в міжнародних конференціях та конкурсах студентських робіт іноземними мовами, які організують ЗВО України та інших країн;

7. Заохочування та підготовка студентів до участі в популярних програмах студентського обміну (Wоrk and Тгаvel, International Camp Counselor Program, DAAD, СІМ);

8. Забезпечення студентів постійною мовною практикою через запрошення носіїв іноземної мови до участі у семінарах, диспутах, тощо, у тому числі залучення представників американської благодійної організації «Корпус миру»;

9. Підтримка належного методичного та мовного рівня викладачів кафедри, завдяки регулярної участі у міжнародних семінарах, що організовані закордонними фахівцями у галузі методики викладання іноземних мов;

10. Профорієнтаційна робота.

Для надання допомоги у вивченні іноземної мови та наукових дослідженнях при кафедрі функціонує «Ресурсний центр», який пропонує широку колекцію відео- та аудіоматеріалів, періодичних видань, спеціальної та художньої літератури іноземними мовами, довідкові видання.

Міжнародна діяльність

Кафедра іноземних мов активно налагоджує зв'язки з представниками інших країн, запрошує їх для проведення зустрічей зі студентами та семінарів з викладачами.

Кафедра забезпечує поглиблену підготовку з англійської мови для студентів всіх факультетів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Кафедра щороку організовує різноманітні конкурси студентських робіт, "круглі столи", студентські форуми, конференції та інші заходи. В них беруть участь представники різних ЗВО України та інших країн.

Завдяки міжнародним зв'язкам студенти ХНАДУ та викладачи кафедри мають можливість відвідати інші ЗВО України і зарубіжжя та брати участь у різноманітних заходах.

Завдяки поглибленій мовній підготовці студенти ХНАДУ можуть продовжувати навчання у закордонних ЗВО.

Інформація

Наші партнери

Multicultural Communities How They Live - Texas A&M University Commerce

Співробітництво з університетом США / 2019

Делегація з Техасу / 2018

Польща / 2018

Польща / 2017