Підготовка на другому магістерському рівні вищої освіти

Одним із найбільших досягнень кафедри метрології та безпеки життєдіяльності є система підготовки кращих студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Одним з головних пріоритетів роботи кафедри є поєднання навчального процесу із науковою діяльністю. Результати проведених співробітниками кафедри наукових досліджень відображені в дисертаційних роботах, монографіях, статтях, підручниках і навчальних посібниках, а також цілої низки найменувань методичної літератури.

To top