Участь студентів кафедри у міжнародних програмах та проектах

1.  Аль-Дара Єлизавета  – Участь у магістерській програмі Erasmus “Smart Cities” (Великобританія, Греція, Франція) - 2019/2020 н.р.

2. Таха Мохаммед – участь у програмі Erasmus (Німеччина, Бранденбурзький університет) - 2020/2021 н.р.

Участь у наукових конкурсах та олімпіадах

2016-2017 навчальний рік

1. Корсун М.Д. Комп’ютерна технологія ергономічної оцінки середовища функціонування офісу. Науковий керівник проф. Петренко Ю.А.

2. Жирілов Євген Миколайович.Модель вибору верстата з ЧПУ з урахуванням ергономічних критеріїв, шифр «Верстат».Науковий керівник  доц. Філь Н.Ю.

3.Стоцький Віталій Олегови. Моделювання  робочого процесу робототехнічної системи на платформі Arduino. Науковий керівник доц. Плугіна Т.В.

4. Лебединський  Андрій Володимирович Порівняльний аналіз систем управління роботом маніпулятором. Науковий керівник  доц. Гурко О.Г.

Наукові публікації студентів

2020 рік

Участь студентів у конференціях

2020 рік

У 2020 році студенти кафедри АКІТ прийняли участь у наступних конференціях

1. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві» Харків, ХНАДУ, 25.11.2020 р.

2.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Комп’ютерні технології і мехатроніка», Харків, ХНАДУ, 28.05.2020 р.

3. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах», Харків, ХНАДУ, 5-6.11.2020 р.

4. International scientific and practical conference “Science, Engineering and Technology: Global Trends, Problems and Solutions”, September 25-26, 2020, Prague, The Czech Republic.

5. The III th International scientific and practical conference «Theory, science and practice», October 05-08, 2020, Tokyo, Japan.

Всього опубліковано понад 70 тез доповідей, зокрема:

- Біньковська А.Б., Кудирко О.М., Кудирко С.С. Cистема моніторингу стану трубопровідного транспорту /  Abstracts of III International Scientific and Practical Conference,  Tokyo, Japan October 05-08, 2020. - pp. 402-405.

- Петренко Ю. А., Костиря Д. А., Аширов Д. В. Модель вибору scada-системи для автоматизації процесу дозування рідини / International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions» : Conference proceedings, September 25–26, 2020. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. - pp. 67-70. DOI: doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-1.16

- Петренко Ю. А., Посукан  Р. В. Розробка моделі вибору промислового робота / International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions» : Conference proceedings, September 25–26, 2020. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. - pp. 23-27.   DOI:  doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-2.5

 

 

Проекти студентів

Керування промисловим маніпулятором